Side:Breve fra Kongo.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


I 1903 udkom saaledes en stor Bog om Kongo af den engelske Løitnant Burrows; den indeholdt de voldsomste Beskyldninger mod Kong Leopolds Styre; men det var jo lidt kjedeligt, at Manden ikke kunde bevise sine Paastande og blev dømt som Kalumniant; og det gjorde heller ikke noget godt Indtryk, da Kongoregjeringen oplyste, at den samme Burrows i 6 Aar hadde gjort Tjeneste i Kongo-Staten, og netop i det Distrikt, hvor de formentlige Misligheder skulde være begaaet, — at han i denne Tid saaledes havde været Vidne til dem uden nogensinde at gjøre opmerksom paa dem; at han endog tiltrods for disse „frygtelige Tilstande“ ansøgte om fornyet Engagement, fremdeles uden at nævne et Ord om det Vanstel og de Grusomheder, som i en Række af Aar havde grebet ham saa dybt, — og det va først, da hans Andragende blev afslaaet, at han i dydig Harme skrev sit store Anklageskrift!

Det har vel ogsaa for den engelske Klik, som væsentlig driver Kampagnen mod Kongo, været en Streg i Regningen, at der i den seneste Tid er fremkommet Protester i engelske Blade mod Rigtigheden af alle disse Beskyldninger for Vanstel og Mishandlinger;