Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Fr. om Haandværkssvenne og Drenge af 10 Decbr. 1621 jfr. 26 Aug. 1622.

Forordninger om Mynten af 16 Novbr. 1619, 20 Febr. 1621, 16 Aug. 1622, 14 Febr. 1624, 10 Oktbr. 1629 o. fl.

Fr. at Kjøb, Salg, Kontrakter, Pantsætte1ser og andre Forhandlinger om Odelsgods skal ske til Tinge, af 1 Aug. 1622.

Fr. om Sværgen, Banden og Helligbrøde, af 20 Novbr. 1623.

Fr. indeholdende Forbud mod Munke, Jesuiter og andre papistiske Gejstlige, samt mod hemmelig Religionsøvelse af 28 Febr. 1624.

Fr. om Luxus af 1 Maj 1624 m. fl.

Anordning af Herredagskommissarierne, at ingen Enkemand eller Enke, som har Børn, maa gifte sig, før end Skifte er holdt m. v., af 2 Januar 1629.

Forordning om Kirkedisciplinen samt om Præstens Embede og Pligter af 27 Marts 1629, jfr. Fr. om Børnedaaben af 23 Maj 1646.

Fr. at Odelstrætter skal udføres til Dom under Rettens Fortabelse, af 2 Mai 1629.

Fr. om Rydningsvæsenet af 28 Juni 1632 og Forbud mod Skovenes Forhuggelse m. v. af s. D.

Anordning angaaende adskilligt, hvorom Undersaatterne til sidste Herredage (i 1631) har suppliceret (fornemmelig om Embedsmændenes Pligter og Rettigheder m. v.), af 29 Juli 1632, samt hemmelig Instruktion af s. D., hvorefter Lensmændene til Undersaatternes Beskjærmelse mod Fogeders og Andres Forurettelser sig har at forholde (jfr. Y. Nielsen, Jens Aagesen Bjelke, S. 197–8).

Fr. om Bergværksdriftens Frigivelse af 29 Juli 1632 jfr. Fr. 24 Febr. 1636 om Belønning for dem, der aabenbarer fundne Metalanvisninger, og Straf for dem, som hindrer saadant.

Fr. om Lagmænd, Fogeder og andre Forhold i Norge af 15 Marts 1633.

Anordning om Skatters Oppebørsel, Odelsgods’s Forbrydelse, Gaardes Udstykning, Brevpenge m. m., som paa sidste Herredag var forhandlet, af 24 Oktbr. 1634.

Fr. om den Tid, inden hvilken Kommissariers eller Lagmænds Domme maa stevnes til Herredag, af 17 April 1636.