Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Tillæg og Rettelser.

S. 11. L. 20–21 f. o. Herved læs Ved det første.

« 13. « 2 – tilf. Arvetallet udvidedes fra 3die til 5te Grad i Sidelinjen (F. L. VIII. 15).

« 20. « 31 – « S. Sigurðarson, i Aarbøger for nord. Oldk. og Hist. 1879 S. 163–84.

« 32. « 22 – « Selv har Kong Magnus dog vistnok kun istandbragt den Bergenske Lov, hvilken derefter uden videre er bleven overført paa de andre Byer. – Jfr. G. Storm, om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagabøters Love, i Christiania Vidensk. Selsk. Forh. 1879 No. 14 S. 17.

« 61. « 9 f. n. « Forordninger om ulovlige Paalægs Afskaffelse af 4 Marts 1684 og 5 Febr. 1685, samt Landskyldstaxt af 3 Oktbr. 1685.

« 106. sidste Linje « Jfr. Maurer, Die Berechnung der Verwandtschaft nach altnorwegischem Rechte, i Sitzungsber. d. kgl. bayer. Acad. d. Wiss. 1877. I philos.–philol. Cl. 3 S. 248–50.

« 225. L. 13 f. o. hvo ved læs hvorved.

« 295. « 7 f. n. Kap. 3: « Kap. 2:


Ved hvad S. 53 er anført om Forløberne for Christian den fjerdes norske Lovarbejde, bedes følgende bemærket:

Allerede ved Herredagen i Oslo i Juli 1529 havde Adelen og Lagmændene i Norge andraget om: at «dersom Norges Lov og Privilegier ikke nu i nogle Artikler bruges kan, for den Lejlighed, som sig nu i Riget begive kan, (de) maatte reformeres efter Eders Naades Kgl. Maj. gode Vilje og Raads Raad og med Rigets indfødte Edlingers Vilje og Samtykke» (Dipl. Norv. VIII. No. 598). – Omtrent samtidig hermed istandbragtes den