Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


vandlet til et blot Forsvarsforbund.[1] (D. Geh. Ark Aarsberetn. II. S. 38–40).

5. Forening mellem Norge og Sverige i Lødøse 9 Februar, fornyet i Kalmar 10 August 1441 om indbyrdes Fred og Forbund og gjensidig Understøttelse (Dipl. Norv. III. No. 764, Hadorph Rimkrøn. Bil. S. 141–5).

6. Erklæring af Udsendinge fra den norske Almuei Lødøse d. 1 Juni 1442, hvori de samtykker i, hvad Norges Riges Raad paa dette Møde bestemmer angaaende Kristoffer af Bayerns Kongevalg og andre Rigets Anliggender (Dipl. Norv. III. No. 771).

7. Christiern d. 1stes Valgakt, Oslo 3 Juni 1449, og det norske Rigsraads Brev til Almuen af 3 Juli s. A.[2] (Dipl. Norv. III. No. 805 og 6).

8. Karl Knutsons Valgakt, Hamar 25 Oktbr. 1449 (Hadorph Rimkr. Bil. S. 161–2).

9. De norske Stænders og Almues Protest mod Christjerns Kongevalg, og Erklæring at ville have en Konge med Sverige af 24 Novbr. 1449[3] (Hadorph Rimkr. Bil. S. 156–70.

10. Karl Knutsons Frasigelsesbrev af 10 Juni 1450 (Dipl. Norv. III. No. 810; Dipl. Christ. I. No. 17).

11. Den bergenske Overenskomst af 29 Aug. 1450 mellem det norske og danske Rigsraad om, at begge Riger til evig Tid skal være forbundne under en Konge, med Forbehold af hvert enkelts Selvstændighed[4] (Samll. t. det norske Folks og Sprogs Hist. IV. S. 344–7; Dipl. Norv. VIII. No. 345; Dipl. Christ. I. No. 21).

12. Det norske Rigsraads Overenskomst med Sveriges Befuldmægtigede, at Norge og Sverige herefter skal holde sammen og bistaa hinanden mod Undertrykkelse af udenlandske Mænd og i Krigstilfælde, og navnlig ved det

  1. Keyser, Den norske Kirkes Hist. II. S. 519.
  2. Keyser, Den norske Kirkes Hist. II. S. 538–9; L. Daae, Christiern d. 1stes norske Hist. S. 26–30.
  3. Keyser, Den norske Kirkes Hist. II. S. 541–3; Daae. Christiern d. 1stes Hist. S. 37–42.
  4. Keyser, Den norske Kirkes Hist. II. S. 544–7; Daae, Christiern d. 1stes Hist. S. 62–4.