Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


vistnok i sit væsenlige Indhold overensstemmende; men de er dog ganske uafhængige af hinanden, og Materiernes Orden forskjellig. De benævnes almindelig med Fællesnavnet Graagaasen, hvilket Navn imidlertid alene er opkommet ved en Forvexling med den ovf. S. 11 omtalte norske Graagaas, og ikke ældre end Slutningen af 16de Aarh. Nu er dette Navn imidlertid forlængst hævdet ved Brugen, og da det kan være hensigtsmæssigt at have en Fællesbenævnelse for den ældre islandske Ret, der, som anført, i det væsenlige overensstemmende, er nedlagt i disse Haandskrifter, synes der ikke at være tilstrækkelig Grund til at opgive det. – Den ældre islandske Kristenret blev sat af Biskopperne Thorlak Runolfssøn i Skaalholt og Ketil Thorsteinssøn i Holar, efter overlæg med Erkebiskop Assur og med Bistand af de viseste Mænd i Landet, og lovtagen paa Altinget 1123 (Húngrvaka Kap. 11).[1]

Graagaasen er udgiven af den arnamagnæanske Kommission ved Thord Sveinbjørnsson med en Indledning af Prof. J. F. G. Schlegel, Kbhvn. 1829, 2 B. 4to. Denne Udgave er imidlertid en meget uheldig Sammenstøbning af de 2 oven nævnte Retssamlinger. Derimod har V. Finsen besørget en fortrinlig Udgave saavel af Konungsbók, Kbhvn. 1851–70, som af Staðarhólsbók, Kbhvn. 1879. – Baade den ældre (Thorlaks og Ketils) og den nyere (Arnes) Kristenret er udgivne af G. J. Thorkelin, Hafniæ 1775 og 1777; den ældre findes tillige i Finsens Udgaver af Graagaasen. – Jærnsiden er udgiven af den arnamagnæanske Kommission ved Thord Sveinbjørnsson, Kbhvn. 1847, 4to, og derhos under Navnet Hákonarbók indtagen i Keysers og Munchs Udgave af Norges gl. Love 1ste Bind. Af Jonsbogen haves alene de sjeldne og maadelige Udgaver af 1578, 1580, 1582, 1707, 1709 og

  1. Munchs Hist. II. S. 635–6, 638–9 og 756; Keyser, Den norske Kirkes Hist. I. S. 163; Maurer, Über die islandischen Gesetze u. deren Ausgaben i Kritische Überschau I. S. 277 fgg. og VI. S. 113 fgg.; Art «Graagaas» i Ersch u. Grubers Encyclopædie Sect. 1. Bd. 77 S. 1–136, samt Über das Alter einiger islandischer Gesetzbücher i Germania XV. S. 1–17; V. Finsen, Om de islandske Love i Fristatstiden, i Aarbøger for nord. Oldk. og Hist. 1873 S. 101–250.