Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/348

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


§ 24. Forældre og Børn Side 129.
« 25. Værgemaal. Fattiges Forsørgelse 135.
« 26. Arveretten 143.
« 27. Fortsættelse: Ætledning. Testamenter og Gaver 152.
« 28. Odelsretten 163.
Tredje Afsnit. De formueretlige Forhold.
§ 29. Obligatorisk og tinglig Ret Side 181.
« 30. Fast Gods og Løsøre. Levende og dødt Gods. Penge 186.
« 31. Formerne for Retshandlers Stiftelse 189.
« 32. Ansvarligheden. Vilfarelse. Vanhjemmel 199.
« 33. Ejendomsretten og dens Begrænsninger. Sameje. Frugter 205.
« 34. Grundejendom. Naboforhold. Gjerder. Veje 210.
« 35. Jordfællesskabet 218.
« 36. Skovvæsen. Sagbrug. Bergværksdrift 227.
« 37. Kronens og Kirkens Gods. Almenninger. Ødegaarde. Privilegier. Servituter 236.
« 38. Jagt og Fiskeri 259.
« 39. Bemægtigelse: Hittegods, jordgravet Gods, Vrag. – Hævd 270.
« 40. Kjøb og Salg. Bytte. Gave. Fledføring 280.
« 41. Jordleje 285.
« 42. Bygselforholdets videre Udvikling. Livsfæste 296.
« 43. Husleje. Leje af Kreaturer. Fulgumaal. Depositum. Laan. Arbejdsleje. Fuldmagt 309.
« 44. Gjæld og Gjælds-Inddrivelse 320.
« 45. Borgen. Pant, Forsalemaal 327.