Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Indhold.
Første Afsnit. Retskilderne.
§ 1. Indledning Side 1.
2. Lovenes Tilblivelse
3. Tidsrummet før Olaf den Hellige. Eidsivatingsloven. Enekongedømmet. Odelens Tilegnelse og Tilbagegivelse. Gulatings- og Frostatingslovene 6.
4. Olaf den Hellige og hans Efterfølgere 9.
5. Kjøbstadretten 14.
6. Borgerkrigene. Kamp mellem Kongedømmet og Kirken. Lagmænd og Sysselmænd 15.
7. Haakon Haakonssøns Regjering 22.
8. Oversigt over de bevarede Retskilder 25.
9. Magnus Lagabøters Lovgivning 30.
10. Erkebiskop Jons og Biskop Arnes Kristenretter 35.
Tillæg: De ældre islandske Love 38.
11. Retterbødernes Tid. Fra Magnus Lagabøter til Kalmarunionen 40.
12. Unionstiden 44.
13. Norge under dansk Styrelse. Reformationen. Herredags-Recesser. Søret, Gaardsret m. m. 48.
14. Kristian den fjerdes norske Lov og Kirkeordinans 52.
15. Kristian den fjerdes øvrige Lovgivning. Den lille og den store Reces 56.
16. Lovgivningen efter Kristian den fjerdes Død. Kristian den femtes danske og norske Lovbøger 61.
Andet Afsnit. De personretlige Forhold.
17. Trællenes Retsstilling Side 65.
18. Fortsættelse: Frigivelse. Frelsesøl. Tyrmsel 72.
19. Den personlige Ret 77.
20. Fortsættelse: Ættens Ret. Mandeboden 85.
21. Ægteskabet 92.
22. Fortsættelse: Ægteskabets Retsvirkninger 110.
23. Fortsættelse: Ægteskabets Opløsning 126.