Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


kaldte Sverres Kristenret udgjort et Led i disse Forberedelser.

§ 8.
Oversigt over de bevarede Retskilder.

De hidtil omtalte Love og Retterbøder, som endnu er i Behold, er trykte i den ved R. Keyser og P. A. Munch besørgede Udgave af Norges gamle Love, 1ste Bind, Christiania 1846, samt oversatte i Hans Paus’ Samling af gamle norske Love, 2 Bind, Kjøbenhavn 1751–52. Enkelte Retterbøder er ogsaa trykte i Diplomatarium Norvegicum, hvoraf hidtil er udkommet 10 Bind, Christiania 1849–1880.

I. Landslovene.[1] Af disse er kun tvende bevarede nogenlunde fuldstændigt:

1. Gulatingsloven er alene bevaret i et eneste nogenlunde fuldstændigt Pergamenthaandskrift (Codex Ranzovianus paa Universitetsbiblioteket i Kjøbenhavn No. 137, 4to) fra første Halvdel af det 13de Aarh, hvilket dog er defekt i Slutningen, og i Begyndelsen af Mandhelgebolken har en Lakune. Loven er inddelt i Bolker, hvilke i Udgaven er givne fortløbende Kapiteltal, saaledes: Kristendomsbolken eller Kristenretten (Kapitel 1–33), Kjøbebolken, (Kap. 34–50), Giftermaalsbolken (Kap. 51–56), Frigivelsesbolken (Kap. 47–71), Landslejebolken (Kap. 72–102), Arvebolken (Kap. 103–130); herefter kommer et Stykke af blandet Indhold (131–150: om Tingbud, Fund, Almenninger, Vrag m. v., Magnus den godes og Haakon Thoresfostres Retterbøder samt Hvalretten), hvorefter Haandskriftet har en Lakune; Mandhelgebolken (Kap. 151–252), Tyvebolken (Kap. 253–264), Odelsløsningsbolken (Kap. 265–294) og Ledingsbolken (Kap. 295–315). Derefter kommer Bjarne Mardarsøns Sagetal (Kap. 316–319) og til Slutning et Par Linjer af Trygdemaalsformularen (Kap. 320), hvormed Haandskriftet afbrydes.

  1. Maurer, Die Entstehungszeit der ä. Gulathingslög og Die Entstehungszeit der m. Frostuthingslög, i Abhandlungen der k. bayrischen Akademie der Wissenschaften, Cl. I, Bd. XII og XIII, München 1872 og 1875.