Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


79 efter de for Gulathingslagen gjældende almindelige Beſtemmelſen En ſaadan ældre Lovdog omtales endog udtrykkelig i Indledningen til den nye Bylov, ſom deri fremſtilledes ſom en Omardejdelſe af denne, – rigtignok efter al Sandſynlighed en temmelig gjennemgrib- ende. Men denne gamle Lov er nu aldeles taht, idet den eneſte eldre Bjarkøret, hvoraf nogle Afſnit ere bevarede indtil vor Tid, er den, ſom gjaldt for Nidaros Den nye Bylov !) var inddelt i ni Afſnit eller Bolker, af hvilke det førſte var I)ingslcipaner b6llcr, ſom i ſex Kapitlet omhandlede de Regler, der gjaldt for Byens Thing. Det andet Afſnit var Hl’Ist.Üls döms böllcr, inddelt i ti Kapitler, der foruden de virkelige lirkeretslige Beſtemmelſen ogſaa omhandlede Thronarvefølgen og den Ed, ſom ſkulde ſvcerges til enhver ny Konge. Det tredje Afſnit var l,andvarvarböll:r, i atten .tkapitler, der indeholdt Beſtemmelſer om Leding, Udfcerd m. m. Det fjerde Aſſnit, Menhelgarböl1ct, ind- delt i ni og tyve Kapitler, der indeholdt de fleſte af de egentlige kriminalretslige Beſtemmelſer Fetnte Aſſnit, Brföoto1, der var ind- delt i fire og tyve Kapitler, afhandlede alle Arveregler. Sjette Aſſnit, Been-s1:ipan, der var inddelt i atten Kapitler, indeholdt de egentlige kommunale Vedtoegter, og er ſaaledes i kulturhiſtoriſk Hen- ſeende den Del af Byloven, ſom er den meſt interesſante Syvende Aſſnit, Icaup3böllct, var indelt i otte og tyve Kapitlet og indeholdt foruden de handelsretslige Beſtemmelſer tillige enkelte andre, ſom Beſtemmelſen om Byens Grcenſer, der ikke ſkulde ſynes at høre hjemme i denne Del. Ottende Aſſnit, I)jotad6llc1“, inddelt i nitten Kapitler, var ligeſom Mandhelgebolken, væſentlig af kriminalretsligt Indhold og indeholdt derhos Beſtemmelſer om Edsaflceggelſen. Niende Afſnit var Fanmmnaliig, i tre og tyve Kapitler, der inde- holdt en Slags Søfartslovgivning. Hertil kom endnu, ſom et tiende Aſſnit, en Del Retterbøder. -–:–s-:–-–...–-–:–.–. “) Norges gamle Love, ll, S. 179–290.