Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestN at have overgaaet det store Kroningsgjcestebud i 1247, blev holdt i de tre Haller, som da fandtes i Kongsgaarden, den store Stenhal, Sonrmerhallen og Julehallen. Tre Dage efter Brylluppet blev det unge Ægtepar kronet i Kristkirken, hvorved man i et og alt fulgte det samme Ceremoniel, som ved Kroningen i 1247. Kong Haakons sidste Besøg i Bergen var om Vaaren 1263, da han rustede sig til det store Tog mod Skotland Korsmessedag, den 3dje Maj, kom han fra Viken til Bergen, hvor da daglig en Mængde Krigsfolk strømmede sammen fra alle Kanter, Lendermcend, Sysselmcend, haandgangne Mænd og L–edingsfolk. Nogen Tid efter sin Ankomst holdt han et Thing oppe paa Bakkerne, hvor han for- kyndte sin Hensigt med den nu foregaaende Udrustning, og lagde saa først ud til Gjdsvaag, og derfra til Herdlevoer, som var den egentlige Samlingsplads for den store Flaade Derfra sejlede han igjen den femte Juli afsted paa dette Tog, fra hvilket han ikke skulde vende tilbage Herom heder det i en gammel Kjœmpevise: Saa lagde de ud fra Bergens By, Og ud fra Berger Bro, Silkesejl var slagen til Raa, Og under var Bonetten blaa. De lagde ud fra Bergens –By, Og ud af Vaagen saa silde, Og alt det Folk, paa Bryggen sad, Saa modige Taarer de fcelde. –. Rceste Foraar blev Kong Haakons Lig bragt over til Bergen, hvorhen det efter en meget stormfuld Overrejse ankom den 20de Marts 1264 paa det store Skib, „Kristsuden.“ Den følgende Dag blev det bragt op i Kongsgaardens Sommerhal og derpaa den to og tyvende stedet til den sidste Hvile i Kristkirkens Kor, i Overvcer af Gnkedronningen, Kong Magnus og Dronning Ingebjørg og mange af Rigets første Meend. Ligesom Kong Haakon altid i sin Regjeringstid havde opholdt sig meget i Bergen, var det ogsaa Tilfældet under hans Efter- følger, under hvis Regjering Bergen i en endnu højere Grad end nogensinde tidligere fremtræder som Residensstad og Rigets politiske Midtpunkt. Her opholdt han sig saaledes i Vinteren 1275–1276, da han modtog den fra Sverige fordrevne Kong Baldemar, Birger Jarls Søn, og ligeledes var Bergen Skuepladsen for flere af de Forhandlinger, som gik forud for den vigtigste Begivenhed under hans Regjering, den store Lovreform, der erhvervede ham Tilnavnet