Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


N at have overgaaet det ſtore Kroningsgjceſtebud i 1247, blev holdt i de tre Haller, ſom da fandtes i Kongsgaarden, den ſtore Stenhal, Sonrmerhallen og Julehallen. Tre Dage efter Brylluppet blev det unge Ægtepar kronet i Kriſtkirken, hvorved man i et og alt fulgte det ſamme Ceremoniel, ſom ved Kroningen i 1247. Kong Haakons ſidſte Beſøg i Bergen var om Vaaren 1263, da han ruſtede ſig til det ſtore Tog mod Skotland Korsmesſedag, den 3dje Maj, kom han fra Viken til Bergen, hvor da daglig en Mængde Krigsfolk ſtrømmede ſammen fra alle Kanter, Lendermcend, Sysſelmcend, haandgangne Mænd og L–edingsfolk. Nogen Tid efter ſin Ankomſt holdt han et Thing oppe paa Bakkerne, hvor han for- kyndte ſin Henſigt med den nu foregaaende Udruſtning, og lagde ſaa førſt ud til Gjdsvaag, og derfra til Herdlevoer, ſom var den egentlige Samlingsplads for den ſtore Flaade Derfra ſejlede han igjen den femte Juli afſted paa dette Tog, fra hvilket han ikke ſkulde vende tilbage Herom heder det i en gammel Kjœmpeviſe: Saa lagde de ud fra Bergens By, Og ud fra Berger Bro, Silkeſejl var ſlagen til Raa, Og under var Bonetten blaa. De lagde ud fra Bergens –By, Og ud af Vaagen ſaa ſilde, Og alt det Folk, paa Bryggen ſad, Saa modige Taarer de fcelde. –. Rceſte Foraar blev Kong Haakons Lig bragt over til Bergen, hvorhen det efter en meget ſtormfuld Overrejſe ankom den 20de Marts 1264 paa det ſtore Skib, „Kriſtſuden.“ Den følgende Dag blev det bragt op i Kongsgaardens Sommerhal og derpaa den to og tyvende ſtedet til den ſidſte Hvile i Kriſtkirkens Kor, i Overvcer af Gnkedronningen, Kong Magnus og Dronning Ingebjørg og mange af Rigets førſte Meend. Ligeſom Kong Haakon altid i ſin Regjeringstid havde opholdt ſig meget i Bergen, var det ogſaa Tilfældet under hans Efter- følger, under hvis Regjering Bergen i en endnu højere Grad end nogenſinde tidligere fremtræder ſom Reſidensſtad og Rigets politiſke Midtpunkt. Her opholdt han ſig ſaaledes i Vinteren 1275–1276, da han modtog den fra Sverige fordrevne Kong Baldemar, Birger Jarls Søn, og ligeledes var Bergen Skuepladſen for flere af de Forhandlinger, ſom gik forud for den vigtigſte Begivenhed under hans Regjering, den ſtore Lovreform, der erhvervede ham Tilnavnet