Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


76 Sverre-sborg. Kong Haakon, ſom da ſelv var tilſtede i Bergen, forſøgte med ſin Hird at ſlukke Jlden, førſt ved Peterskirken og ſenere, da den var trængt længere frem mod Nord, ved Maria- kirken, men paa begge Steder forgjæves. Navnlig fik Ilden, efter- at den ſidſte Kirke var bleven antændt, en overordentlig Magt, idet Gniſterne derfra ſlyngedes, ſom et Ojenvidne ſiger, „hele ſent Pile- ſkuds Afſtand, ret ſom en ildſprudende Drage med et langt Slæb efter ſig,“ lige op til Sverresborg, ſom derigjennem blev antændt„ Førſt ved Sandbroen lykkedes det at blive Herre over Ilden og forhindre Ødelæggelſen af Kongsgaarden og Bragningerne paa Holmen, idet Kongen, der ogſaa her ledede Kampen mod det far- lige Elements Naſen, dels lod flere Huſe nedrive, dels ſkaffede en Mængde ſtore Kjedler fra en Del udenfor Bryggerne liggende gøtiſke Kogger, hvilke han lod fylde med Søvand og derpaa hælde over Ilden. Da omſider Branden ftanſede, var alt, ſom laa inden- for Sandbroen, lagt i Aſke med Undtagelſe af nogle Huſe i Vaags- bunden. Dagen efter ſlog“Lynilden ned paa flere Steder, bl. a. i et Hus, hvori Kongens riaarige Søn, Iunker Magnus, befandt ſig, og i et engelſk Skib, hvorved alle paa Vaagen liggende Skibe, tohundrede i Tallet, bleve ſatte i en heftig Bevægelſe Faa Dage efter Branden holdt Kong Haakon ſin Datter C–ecilias Bi-yllup med Kong Harald af Man, der dog allerede ved ſin Hjetnrejſe den paa- følgende Høſt ankom med ſin unge Brud. “ I den anden Halvdel af ſin Regjering efter Borger-krigens Af- ſlutning opholdt ogſaa Kongen ſig oftere for længere Tid i Bergen Saaledes var det her, hani 1255 havde en Sammenkomſt med Erkebiſkop Ejnar, hvorunder der forhandledes om Reglerne for Thronfølgen, og her var det ogſaa, at han i 1258 gav Jslændingen Gisſur Thor-valdsſøn Iarlsnavn. I Bergen døde ligeledes under et af Kongens Ophold her – i 1261 – hans Sønneſøn, den da afdøde Haakon den Unges Søn, Innker Sverre, hvis Lig for- modentlig blev begravet i den ſtore Kriſtkirke, uagtet det ikke ud- trykkelig berettes. Samme Aar, 1261, holdt ogſaa Kong Haakon i Bergen Bryllup for ſin Søn, Magnus, der i 1257 var hyldet ſom Konge, med den danſke Prinſesſe, Ingebjørg Brylluppet fejredes den 1ltc Sep- tember i Krlſtkirken, kun faa Dage, efterat Bruden var ankommen til Bergen, hvor hun førſt boede i Munkeliv. Vielſen er ſandſyn- ligvis foregaaet i Kriftkirken eller i Apoſtelkirken Det ſtore Gjæſte- bud, ſom Kong Haakon i den Anledning gav, hvorved ikke mindre end 1600 Menneſker ſkulle have været tilſtede, og ſom endog ſynes