Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


62 kon Galin, ſom de havde ſeet paa Oprejſen, og hvem Forſvaret af Borgen nærmeſt paalaa, ikke vilde lade lang Tid hengaa, forinden han atter kom ſydover for at bringe ſine efterladte Folk Undſætning, og for derved at være fikre, havde de lagt ſine Spejderſkuder oppe ved Skjerjehavn. Da nu Jarlen kort efter nærmede ſig med tretten letroede Skuder, paa hvilke han ogſaa havde taget ombord de meſt udvalgte Folk af Beſætningerne paa ſine fem Langſkibe, fik Bag- lernes Spejdere Øje paa den ſiendtlige Flaade, idet den roede over Sogneſjøen, og ilede derfor i ſtørſte Skynding mod Syd for at bringe Efterretning til Bergen om Fiendens Nærmelſe. De vare dog da ſelv opdagede af Birkebejnerne, ſom forſtode, hvad Slags Skibe det var, og derfor dreve haardt paa Forfølgelſen for at hindre dem fra at røbe deres Komme. J Kilſtrømmen bleve de flygtende Spejderfkuder indhentede af ſine Forfølgere; den ene Skude roede ſig her op paa et Skjær, hvor den blev ſiddende og derved faldt i Hænderne paa Jarlens Folk, ſom dræbte de fleſte ombord- værende. Derimod lykkedes det den anden Skude at undſlippe til Bergen og bringe Melding om, at Fienden var nær. Imidlertid kom Birkebejnerne ikke lige efter dem. De bleve førſt en Stund liggende iNærheden af Alverſtrømmen og roede ſaa om Natten ind i Arnevaag, hvor de toge al Redſkab ud af ſine Skibe og gjemte den i Skoven. Derfra gik de førſt over Fjeldet og kom den anden Nat til Bergen, efterat nogle af dem vare blevne tilbage for at holde Vagt over Skibene. Det lykkedes iNattens Mørke for Haakon Jarl og hans Folk at ſlippe ind paa Borgen, hvis Beſætning efter denne Forøgelſe talte over 7o0, maaſke endog over 900 Mand, medens Baglernes Styrke ſkal have udgjort heni- mod 2500, ſaaledes at disſe fremdeles vare de overlegne i Antal- De ſkulle ogſaa have været godt udruſtede. De vidſte allerede den følgende Morgen, at Jarlen var ſluppen ind paa Sverresborg, og traf derfor ſine Forberedelſer imod et Udfald. Ved Strøget i Syd for Sverresborg, det ſaakaldte .ikopr, blev der ſaaledes, hvor Huſene ſlap, opført et Plankeverk og bag dette opſtillet en ſtørre Afdeling, der anførtes af Erling Stejnvæg ſelv. Længere mod Syd ovenfor Nikolaskirken toge Baglerjarlen, Philippus og en anden af deres Høvdinger, P–hilippus af Vejgen, Poſt med en anden ſtor Afdeling, der var opſtillet fuldt færdig til Slag. Det kunde under disſe Om- ſtændigheder ſynes lidet raadeligt for Birkebejnerne at gjøre noget Forſøg paa at maale ſig med en overlegen og forberedt Fiende; men det af deres Jarl en Gang beſtemte Udfald blev alligevel ikke opgivet.