Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


61 Birkebejnerne ille paa ſin Side følge efter, men bleve kun en kort Tid i Bergen og vendte ſaa atter tilbage til Nidaros. Denne Høſt fik ellers i Bergen Navn af Mang eh ø ſten efter Tydſkerens Mange. Det var efter dette roligt i Bergen i nogen Tid, indtil man atter om Vaaren 1206„ ængſtedes af .ikrigsefterretninger. Birke- bejnernes Jarl, Haakon Galin, laa da netop i Bergen, medens Baglerne, der langs Kyſten agtede ſig til Thrøndelagen, nærmede ſig mod denne By. Han var imidlertid advaret og havde ſamlet ſine egne Folk og Bymændene paa Kriſtkirkegaarden, for at modtage det Angreb, ſom han ventede; men da Baglerne fik dette at vide gjennem de Spejderſkuder, ſom de havde ſendt ind til Gravdal, op- gave de enhver Tanke herpaa og ilede nordover for at overrumple Birkebejnernes Konge, Inge Baardsſøn i Nidaros, der ikke anede nogen Fare. De kom ogſaa uforvarende over ham, da det lykke- des dem at opſnappe det Bud, ſom Jarlen havde ſendt for at ad- vare ham, og tilføjede ham derigjennem et betydeligt Nederlag. Kongen og Birkebejnerne maatte over Hals og Hoved flygte fra Byen, men ſamlede ſig atter ſenere hen og tvang da Baglerne til at forlade Byen. Disſe droge da (i Maj 1206) ſydover langs Kyſien. Paa Vejen mødte de Haakon Jarl, ſom ilede til Kongen, efterat han paa Sverresborg havde efterladt Høvdinger-ne, Sverting, Thord Braſe, Ivar Guſe og Erik Maxe. Det lykkedes Jarlen at ſlippe væk fra Baglerne, og begge Parter fortſatte ſin Bej, han nordover, disſe ſydover, hvor de ſnart ankom til Bergen. De bare ſig her ad, ligeſom tidligere, vare om Dagen oppe i Byen, men holdt ſig Natten ombord paa ſine Skibe. Nogen egentlig regelmæsſig Be- lejring blev der ſaaledes ikke begyndt, ſkjønt der rigtignok blev ud- ſtillet Bagter oppe paa Bakkerne ved Olafskirken i Syd for Sver- resborg, og det af flere Omſtændigheder lod, ſom om Baglerne agtede at blive længe ved Bergen. J Regelen fik Borgens Be- ſætning være iRo; kun af og til forſøgtes der et Angreb, ſom da ſtedſe afſloges. Det var ſornemlig om Aftnerne, naar Baglernes Folk vare blevne drukne, at de ſaaledes optraadte udfordrende; men det er da ſaa meget mere forklarligt, at det gik dem galt med deres Angreb. En enkelt Gang gjorde ogſaa Birkebejnerne et Ud- fald fra Borgen og tilføjede derved Baglerne ikke lidet Afbræk; ſaaledes faldt ved et ſaadant en af deres Høvdingen der da netop var kommen op paa Bakkerne med ſine Folk for at holde Vagt paa dette Punkt. Baglerne .maatte imidlertid ogſaa være forberedte paa, at Haa-