Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


„ 59 Flaade Tunsberg og drog til Bergen. Han var allerede ved Af- rejſen fra Tunsberg ſyg og blev neppe bedre under Rejſen. Efter Ankomſten til Bergen lod han ſig bringe op til Borgen, hvor han blev lagt i den derværende Hall. Her henſov han ogſaa 9de Marts 1202. Hans Lig blev efter hans egen Fotſktift førſt lagt til offent- ligt Skue, og ſenere hen med megen Højtidelighed baaret ned fra Borgen og begravet i Kriſtkirken, hvor det blev indſat i den ſydlige Langvæg mellem Koret og den ſøndre J“ndgangsdør. Udenpaa Graven blev der befæſtet en Tavle af Kobber, paa hvilken der med Guldbogſtaver var indſkrevet nogle latinſke Vers. Ligeledes fæſtedes derpaa et Stykke Fløjel, paa hvilket ophængtes hans Mærke, Skjold, Sværd og Staalhue. I den nærmeſte Tid efter Kong Sverres Død ſyntes For- holdene at tegne ſig til den meſt fuldſtændige Rolighed, idet det lykkedes hans Efterfølger, Haakon den Tredie, at opnaa Forlig med ſin Faders farligſte Fiender, Gejſtligheden, og at faa hævet det Jnterdikt, ſom i Sverres ſidſte Aar havde hvilet over Landet Det hele Land erkjendte den nye Konge, og alt lod til at varsle en ialfald i materiel Henſeende lykkelig Tid for det af ſytti Aars Borgerkrige haardt hjemſøgte Land. Disſe Udſigter gik imidlertid ikke i Opfyldelſe, og endnu, inden han havde baaret ſin Faders Krone i to Aar, afgik den nye, almindelig afholdte Konge ved Dø- den under et Ophold i Bergen. Han havde om Høſten 1203 be- givet ſig til denne By for der at tilbringe den følgende Btnter, og ſaa ſig iJulen omgiven af mange Gjæſter, der med ham ſkulde fejre denne Højtid. Men midt under Feſ’clighederne blev han under højſt mistænkelige Omſtændigheder pludſelig ſyg „ og døde kun faa Dage efter Nytaarsdag I204. Mistanken for at have forvoldt hans Død faldt paa Sverres Dronning, Margreta, der var Kongens Stifmoder, og ſom ogſaa paa Grund af den derved opſtaaede For- bitrelſe ſaa ſig nødſaget til ’førſt at forlade Bergen og derefter Landet for at begive ſig til ſit Fædreland, Sverige, medens en af hendes Mænd, der paa hendes Vegne ſkulde udføre Iernbyrden, men ikke beſtod denne Prøve,. blev druknet paa Bergens Vaag. Med Kong Haakon den Tredjes Død var den korte Rolighed forbi, og Borgerkrigene begyndte atter paa ny. I denne nye Periode af almindelig Krig og Uro gik heller ikke Bergen mere end før fri for Overfald og Kampe. Det førſte af disſe Beſøg, ſom Byen ſaa- ledes ſik af de kjæmpende Skarer, var om Sommeren 1204, da de atter fremſtaaede Bagler under Erling Stejnvægs Anførſel vare brudte op fra Tunsberg og med ſin hele Styrke havde taget Vejen veſt-