Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/66

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


„ 54 nu heller ikke paa Borgen Proviant for den nærmeſte Fremtid, da der var indbragt ſaa meget levende Kvæg Baglerne paa ſin Side derimod ffernede ſig mere fra Borgen og Byen, idet disſes Gr- obring paa Grund af de ſidſte Begivenheder ikke længere forekom dem ſaa let, ſom tidligere. Birkebejnerne havde nu ſat ſig i Re- ſpekt hos dem paa en meget efter-trykkelig Maade, og det kunde endog hænde, naar en femti Bagler eller flere havde vovet ſig op paa Land, og de der opdagede ti eller tyve Birkebejner, iſær om Kongen var med disſe, at de da uden videre toge Flugten, da de ikke en Gang med en ſaadan Overmagt turde optage en Kamp. Ogſaa kunde der af og til udſpinde ſig en liden Fægtning, naar Birkebejnerne kom uforvarende over Baglerne, ſom da i Haſt flygtede ſin Bej. V O St. Hans Aften begav Kong Sverre ſig ned i Byen med hun- drede og tyve Mand, da han havde faaet Nys om, at Btſtop Nikolas og nogle andre af Baglernes Høvdinger den følgende Dag agtede at høre Mesſen i Munkeliv, og han derfor tænkte paa at overrumple disſe og faa dem i ſin Magt. Han forſynede ſig og ſine Folk i Byens Kirker med .lkorkaaber, ſom de iførte ſig. De be- gave ſig ſaaledes i mindre Partier over paa Nordnesſiden, hvor de Natten over ſkjulte ſig i en Lade i Nærheden af Munkeliv. Kun nogle Bagtmænd vare ude, der vare iførte Munkekapper og gik om hiſt og her ved Munkelivs .5kirkegaard, to og to ſammen, for at iagttage de Bagler, ſom kom iland. Førſt om Morgenen kom der nogle af disſes Svende roende iland fra Skibene for at faa Ved til at gjøre op Ild med ombord; disſe bleve da grebne, efterhvert ſom de kom, og enten dræbte eller lemlæſtede, for at ingen af dem ſkulde kunne bringe Efterretning ud til Skibene om, hvad der var paa Færde iland. Ogſaa en Preſt kom iland, der ſtrax omringedes af Birkebejnerne og af dem blev ſpurgt, om Biſkopen agtede ſig i Mesſe den Dag. Han ſvarede, at Biſpen nok kom, naar han var færdig. Noget ſenere kom der iland en ſmukt klædt Mand, der gik et Stykke ifta Birkebejnerne; han ſ’rudſede ved at ſe- Munke““ med lave Sko og røde Hoſer og vilde derfor fjerne ſig. Men de for- klædte Munke ſkyndte ſig nær ind paa ham og ſpurgte, om ikke Bi- ſkopen nu ſnart kom til Mesſen. „Han kommer,“ ſvarede Manden, „naar han er færdig. Men hvorfor bære Munke ſaadanne Sko ?“ .,Der hænder noget af hvert nu,“ ſvarede Birkebejnerue og kaſtede ſig over ham. Det var deres Henſigt at dræbe ham; men da han havde en ſmuk .ſkjortel, vilde de førſt trække denne af ham for ikke at tilfM1xdſe den med Blod Dette blev imidlertid Manden-S Ned;