Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


53 da mange Bagler dræbte. Da de øvrige Bagler, ſom laa i Nær- heden, hørte denne Larm, og mærkede, at Fienden var der, roede de ſine Kammerater til Hjælp, løb paa Land og beredte ſig til An- greb; men Birkebejnerne, ſom ikke vilde oppebie dette, forekom dem ved ſelv at løbe frem imod dem med en ſaadan Boldſomhed, at Baglerne ikke kunde modſtaa, men vege tilbage til ſine Skibe, idet de efterlade mange døde og ſaarede paa Valpladſen. Mange af dem ſtyrtede ſig ogſaa i Kampens Forvirring ud i Søen. De, ſom kom ombord, kaſtede ſtrax Landtougene løs og trak ſig udenfor Skudvidde, hvorved de efterlode alt Bøndernes Kvæg i Birkebejn- eMes Hænder. Disſe dreve derefter Kvæget indover langs Stranden til Aalreksſtad. Men imidlertid kom Baglerne atter til Beſindelſe ovenpaa den Rædſel, ſom førſt havde grebet dem, og ſik, idet de faa, hvor ſtort Tab de havde lidt, tillige Lyſt paa at tage Hævn, hvilket de ſaa meget lettere troede at kunne gjøre, ſom de havde faaet at vide, at Sverre kun havde en ganſke liden Styrke med ſig. De roede da indover Aalreksſtadvaagen til Bunden af denne, hvor de gik iland, formodentlig omtrent ved det nuværende Fløen. De fylkede her ſin Skare og ventede paa Virkebejnerne, ſom endnu ikke havde naaet ſaa langt paa ſin Vandring langs Stranden af Aalreksſtadvaagen. Det var nu bleven lys Dag, og Kong Sverre kunde derfor allerede i længere Afſtand ſe Baglernes Skare paa det Sted, hvor de havde taget ſin Plads. Han forſtod da ſtrax, at de endnu ikke havde op- givet Kampen, og holdt en Tale til ſine Folk, hvori han paalagde dem at gaa op i Brekkerne over Baglerne og derfra ſtyrte ſig over dem med Voldſomhed, da han mente, at disſe derved vilde blive drevne paa Flngt. Birkebejnerne fulgte omhyggelig hans For- ſkrifter og foretoge ovenfra Højderne et meget voldſomt Angreb, hvorved ſtrax mange af de forreſte i Baglernes Fylking bleve dræbte. Baglernes Mærkesmand, den kjække Thrønder, Ejndride Ljoxa, kom under den derpaa opſtaaede Strid i Kamp med Sverres Mærkesmand, Bergfvejn Lange, og blev fældet af denne. Med ham faldt ogſaa Baglernes Mærke, hvilket havde til Følge, at deres Hær opløſtes og gav ſig paa Flugten, forfulgt af Birkebeſnerne helt ned til Skibene Der faldt i disſe to Kampe, ved Laxevaag og Fløen, mange Bagler, men dog meſt af deres Ledingsfolk, ſand- ſynligvis fordi disſe vare de mindſt krigserfarne. Kdng Sverre for, efterat han ſaaledes ſejerrig havde beſtaaet den ſidſte Kamp, med ſine Folk til Borgen og takkede Gud –- heder det i hans Saga – for den Sejer, han havde vundet over ſine Fienden Der manglede