Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/501

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Trylfejl, Rettelſer og Tillceg. Side 1, L. 8f. n. - 4, Note 2. - 38, L. 10f. o. -– 40, L. 16f. o. - 63, L. 5 f. n - 75–76. - 76. L. 19 f. n. -– 82. Note 4. - 83, Note 1 -– 85, L. 18f. o. - 86, L. 13f. o. - 86–87. - 87, L.18f.o. - – L. 9f.n. ’’–’ Ry L– f- o - 95, L. 4 f. n -– 99, Note -– 107, Note L. Navnet,.Fagervik““ forekommer ogſaa i tydſke Kilder; ſaaledes har E–Vunde (Geſchichte der freien Stadt Bremen, 1I, 147) det i Formen „Forenvic“. Her tilføjes en Henvisning til Norſke Samlinger, I, 284 flg. Thrønderlagen, laes: Thrøndelagen Bergens, lces: Borgens. Iage, loes: Jnge. Efter Branden i 1248 ſtulle Bergens Indbyggere have aflagt Løfte om at betale Tiende efter Kriſtenretten. Smlgn. R. Keyſer, den norſke Kirkes Hiſtorie, Il, 138. ankom, lces: omkom. Her tilføjes: 1)ipl. Nor-v. V1, No. 689 (amtrent 1523 og tidligere). – I det ſamme Brev haves ogſaa Op- lysninger om Bergens Domkapitel. Her tilføjes: at der i Rigsarkivet (Kancelliet, Gejſt- ligheden, Pakke 7) findes en Grklcering af 1638 fra Bergens Domkapitel over dets Indtægter Endvidere kan der ved Notens Slutning tilføjes, at Voſs ogſaa var Prcrbendekald (I)jpl. Nor-v. I)T, No. 322) og ligeledes Hammer allerede iden katholſke Tid (Norſke Ma- gaſin, I, 225), ſamt, at s(–ho18stjens ikke altid var oo.nouicns (Norſke Samlinger, I, 8). Sagaen, lces: Sagaerne Her mangler en Henvisning til Norſke Magaſin, IlI, 518 flg. Biſkopsgaard en og Kannikernes Boliger vare tildels byggede ud over Vandet. Norſke Samlinger, I,7. Kommunet, lces: af Kommunet. rimelig-, lces: rimeligvis. Borgeſtuen omtales alleredei 1477. I)ipl.No1–v. Vll, No. 482. er, lces: er, og I)á, lces: þá. Her tilføjes en Henvisning til I)ipl. Nat-v. Ix, No. 144 (Aar 1346). Ionsvoldene nævnes endnu i1625 ſom „St. Hans Vold“. Norſke Magaſin, ll, 307.