Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/495

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


483 ham Toſches Legat 9128 Kr., Kansler Kriſtian Fri-8’s Legat 1492 Kr., Kansler Kriſtian Fris’s Donation 2334 Kr., Hans Jakob Damms Legat 1200 Kr., Endre Knudſens Legat 8240 Kr., I. P. Krohns Legat (for Aarſtad Sogn) 2177 Kr. Det er ſaaledes betydelige Summer, ſom i Bergen anvendes til almennyttige og velgjørende Øjemed, viſtnok langt betyde1igere, end der findes i nogen anden norſk By med Undtagelſe af Thrond- hjem. Summernes Størrelſe vidne om, at Byens Indbyggere ere beſjælede af Almenaand og villige til at fremme gavnlige Formaal- Evnen til at virke paa denne Maade ſtaar ogſaa iForhold til Viljen. Ved den ſidſte Skatteligning (1876) anſloges den ſamlede ſtatbare Formue iBergen til en Sum af 48,360,000 Kroner og den ſamlede Indtægt til 11,349,960 Kroner I Aaret 1873 for- valtedes under Bergens Overformynderi en Sum af 1,080,080 Kr. fordelte paa 329 Myndlinge!). Bergen har nu forlængſt over- vundet Følgerne af den ftore Pengekriſe i 1857–1858, ſom for- anledigede ſtore Vanſkeligheder og navlig blev af Betydning for den nordlandſke Handel Efterat de førſte Vanſkeligheder vare be- ſejrede, har denne i Længden kun viſt ſig at være til Byens Fordel. I Aaret 1873 udgjorde Indførſelstolden ved Bergens Told- ſted 1,990,052 Kroner, medens Udførſelstolden kun beløb ſig til 44,248 Kroner Disſe Stammer udgjorde meget mindre end det halve af de, ſom opgives for Kriſtianias Vedkommende men vare betydelig ſtørre end for nogen anden norſk By. J det ſamme Aar udgjorde Værdien af de til Bergen indførte Varer den betydelige Sum af 29,692,000 Kroner imod 17,327,564 i 1869. Den eneſte norſke By, der optræder med et ſtørre Tal, er Kriſtiauia, hvor Værdien af den ſamlede Indførſel i 1873 opgaves til 80,235,600 Kroner mod 34,521,482 i 1869. Næſt efter Bergen kommer Thrond- hjem med 15,838,800 Kroner i 1873. I 1874 var Værdien af Bergens Indførſel 29,512,000 Kroner, altſaa noget mindre end i det foregaaende Aar. De Varer, ſom i 1874 i ſtørſt Mængde ind- førtes til Bergen, vare- Kjød og Fleſk 214,400 Kr., Smør 294,800 Kr., andre animalſte Madvarer 235,600 Kr., Hvede 574,400 Kr., Rug„4,957,600 Kr.,

l) Denne ſidſte og de følgende Opgaver ere hentede fra Norges offi- eielle Statiſtit,