Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/490

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


478 Grene have fundet et Samlingspunkt i den i 1839 ſtiftede Kunſt- forening. Bergens Hiſtorie i det nittende Aarhundrede er ikke rig paa Begivenheder, der kunne ſættes ved Siden af dem, hvortil Byen i ſvundne Tider har været Vidne. Det er kun Beretningen om en rolig fremadſkrtdende Udvikling, ſom imidlertid allerede nu har leveret de meſt overraſkende Reſultater og hævet Bergens Handels- omſætning op til en Højde, der overftiger alt, ſom Fortiden kan byde til Sammenligning. For at ſkildre Nutidens Bergen paa en Maade, ſom var Emnet værdigt, vilde det være nødvendigt at ſkrive en hel Bog, i Ordets egentlige Forſtand en ny „Bergens Be- ſtrtvelſe“, og vi maa derfor her ſom en Afſlutning paa denne Skildring af Bergens Hiſtorie nedigjennem Tiderne kun indſkrænke os til en Sammenſtilling af de mærkeligſte Begivenheder, ſom have fundet Sted i det ſidſte halve Aarhnndrede, og af de Talopgaver, der paa den meſt talende Maade kunne godtgjøre det ſtorartede Opſving, ſom den gamle Handelsſtad ogſaa har taget i denne Tid, og hvorledes den derunder har gaaet i Spidſen for Udviklingen af flere af Landets vigtigfte Næringsveje. Den har derved kunnet glæde ſig ved at tælle inden ſin Midte flere Mænd, ſom have for- ſtaaet at fremkalde nyt Liv og ny Rørelſe og at lede Udviklingen ind paa de rette Baner, og ſom derigjennem have erhvervet ſig Ret til at indtage en hæderlig Plads i vore Nær-ingsvejes Hiſtorie, naar denne en Gang bliver ſkreven Af den norſke Kongefamilies Medlemmer har Bergen i dette Aarhundrede tre Gange havt officielle Beføg: førſt af Kronprins Oskar 1833, af Kronprins Karl, da denne i 1856 ſom Vice- konge foretog ſin ſtore Rundrejſe i Norge, og af Prins Oskar i 1872. Da under det ſidſte Beſøg Kong Karls Sygdom foranledigede Regjeringens Overdragelſe til Thronfølgeren, overtog ſaaledes vor nuregjerende Konge de forenede Rigers Styrelſe iBergen i det der afholdte ſammenſatte Statsraad. – Bergen har desuden flere Gange været beſøgt af Medlemmer af udenlandſke Fyrſtehuſe, f. Ex. af Prinſen af Oranien, P–rins Napoleon, Prins Friedrich Karl m. fl. I 1819 beføgtes Bergen af den daværende Statholder, Grev J. A. Sandels, hvis Ophold gav Anledning til adſkillige Feſtligheder. Af de øvrige norſke Statholdere har derimod ingen anden i ſin Gmdedstid været i Bergen. Heller ikke i det nittende Aarhundrede har Bergen været for- ſtaanet for Ild ebrande, endſkjønt ingen af disſe i Henſeende til