Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


475 andet været det, der vakte Bergenſernes Ønſke om en ſtærkere Garniſon!). Dette foregik under Vaabenſtilſtanden, og medens det over- ordentlige Storthing var ſamlet iKriſtiania, ved hvilket Bergen repræſenteredes af Stiftsoverretsasſesſor Edvard Hagerup, Auguſt Konow, Motzfeldt og Chriſtie. Disſe medbragte fra ſine Vælgere det udtrykkelige Paalæg at ſtemme imod Foreningen og fandt ſig ogſaa, da det kom til Stykket, forpligtede til at følge dette, idet de dog lode tilſøre Protokollen, hvilke Grunde, der havde beſtemt dem hertil. Ogſaa en af Repræſentanter-ne for Nordre Bergenhus Amt, Sognepreſt Nils Gris Dahl, ſtemte ved denne Lejlighed med de bergenſke Repræſentanter De kunde gjøre dette uden at riſikere noget, da Situationen var ſaaledes, at disſe fem Stemmer hverken gjorde til eller fra. Saafremt den derimod havde ſtillet ſig mere tvlvlſom, havde de neppe alle vlſt en lignende Omhyggelighed for at repræſentere ſine Vcelgeres imperative Mandat. Det fortælles, at da Herolderne ſenere hen proklamerede den nye Konges Valg, bleve de inſulterede af Bergens Pøbel. 17l. Med Foreningens Afſlutnlng 4 November 1814 var Freden atter tilvejebragt inden Norden og dermed paa ny Forudſætningen given for Handelens Gjenoplivelſe. For det øſtenfjeldſke Norges Vedkommende varede det længe, inden Vlrluingerne heraf kunde viſe ſig, medens der paa Kyſten veſtenfor Lindesnæs hurtig ind- “) Dokumenter om denne Sag i Rigsarkivet dels iStatsſekretariatet 1814, V, dels i de militære Arkiver, mellem Breve fra Bergenhus Kommandantſtab (I) 1, DH. 127)