Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/417

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


405 der gik til Holland og Lisfabon, (31) „Utſchott Liinge“, hvorom det bemcerkes: „Werden alhier von den Bauern zur Hochzeit Fiſrh ge- lauft,“ (32) „Großer Sey“, der udførtes til Danmark, Sverige og til de øvrige Lande ved Ofterſøen, ſamt endelig (3) „Kleiner Sey“, der udførtes til Stockholm. Med Henſyn til Fiſkepriferne blev med det ſamme oplyſt, at de i en Tid af treti Aar eller mere havde udgjort tre til fire Mark pr. Vog. I 1735 havde Nordfarerne for 1 Vog Nundfiſk faaet 28 ß og for 1 Vog Rotſkjer 3 jt, medens de til ſamme Tid fik 1 Tønde Rug for 9 ja og 1 Tønde„Havre eller Malt for 8 gc. For Bremerftſken fik de pr. Vog 20 ß, for Hollcenderfiſken 3 zc, medens Søndmøringerne for ſin Fiſk fik 20 ß for en Vog Rundſiſk og 26 ß for en Vog Rotſkjer. Denne Rotfkjer blev igjen folgt for L zc, den hollandſke Rundfiſk for 2!X. Ja og den bremiſke for IV ja Denne Forſkjel i Pris betegner altſaa Kjøb- mcrndenes Vinding !). Bergenſerne havde for øvrigt efter 1660 ikke uantaſtet vcereti Be- ſiddelfe af Eneretten til Nordlandshandelen. Der blev endog i 1664 og 1665 gjort Forſøg af Throndhjems Borgere paa ialfald at knytte en Del af denne uopløſelig til deres By, da det var bleven be- ſluttet at overdrage Ioakim Jrgens Statens Jordegods i Nord- land. J den Anledning mente man iThrondhjem, at Jrgens kunde „obligeres til at lade al hans Rettighed af Landſens Vare, med hvis han ſig ellers ſammeſteds kunde tilforhandle af Fiſk og Febe- vare, ved hans Forpagtere forføre førſt paa Throndhjem, ſaa og hvis han af en eller anden Vare igjen didhen ſendte, det ogſaa ifra Throndhjem igjen udſkibes fkulde“. Som Grund herfor an- førtes, at „det for Kongelig Majeſtæt og Landet var langt gavn- ligere, at Handelen kunde forflyttes fra Bergen til Throndhjem, end herefter blive, ſom den er. Thi Bergen er alene og mere et Sted for de fremmedes .Kommoditet end for Kongens og Landets Gavn, imod den Nytte og Forſikring, Kongen og Riget i alle Til- fceld ſkede, naar Throndhjem ſom et Grcenſeſted og ret tryg for Norge, ſit Magt og Middel Fienden i alle Tilfælde at reſiſtere og ſig ſelv til Land og Vand at defendere, uden faa ſtor Bekoſtning og Asſiſtance, ſamt Divertering af Magt og Desfein her ſønden- fjelds fra, ſom nu ſeniſt (o: 1658) ſkede, hvorfor man de disaffek- “) Chr.Magnus Olrik (Forſøg om Bergens Handel(17S4,) S.18 flg.) beregnet den over Bergen i1756 fra Nordland og Sølebnene udførte Tørfiſt til 258,400 Bøger (til en Værdi af 129,500 Rdl.), hvortil kom 7,383 Tdr. Tran (51,681 Rdl.). I ſamme Aar udførtes fra Bergen 156,914 Tdr. ſaltet Sild.