Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/403

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


391 Krohn, Raadmand Weiner, Jan Fasmer og Konſul Fasmer. Med et Ord: det hele Kvarter fra Apotheker Dynner, ſom Hjørnehuſet af Nyalmenningen, og indtil Muralmenningen, Alleting ineluſive ere lagte i Aſke til total Ruin for Bergen.“ Al menneſkelig An- ſtrengelſe ſyntes længe at være afmægtig ligeoverfor det ødelæg- gende Element, ſom fortærede den ene af Strandgadens Træbyg- ninger efter den anden; men heldigvis blev Redningsarbejdet un- derſtøttet af det blikſtille Bejr, ſom herſkede under Branden, ſaa- ledes at det omſtder udpaa Formiddagen lykkedes at dæmpe Ilden. Følgerne vare imidlertid ødelæggende nok, ſom det heder i den ovenfor paaberaabte Beretning: „Graad-Iammer- Nød og Om- ſtændighederne ere ubeſkrivelige. Den ene Broder kunde neppe til- forn redde den anden, og nu ſaa meget mindre, naar de rigeſte ere ruinerede med de maadelige.“ Ogſaa ved denne Brand red- dedes, ligeſom i 1756, de offentlige Kasſer. Skaden, ſom derved var anrettet, anſloges til 100,139 Rdl. Da Ilden var udbrudt 3die Paaſkedag, ſik denne Brand ſenerehen i Traditionen Navn af „Paaſkebranden“. Ni Aar ſenere, i 1780, aſbrændte (23 September) omtrent 40 Huſe i den Del af Byen, ſom kaldes Strangehaugen. En Gade- oægter, der i Almindelighed gik under Navn af Slæv-Ole, blev mistænkt for at have paaſat Ilden og i den Anledning ſat faſt i en af de mørkeſte Kjældere under Raadhuſet, hvor han ſiden blev funden død. Rygtet fortalte bagefter, at han var bleven halv op- ædt af Rotter. I 1783 blev et Hus paa Kloſteret (No. 22 i 6te Rode) antændt ved Lynild og nedbrændte; Ildens videre Udbred- elſe blev hindret ved Nedrivning af Nabohuſene. Det Jernſpir, ſom ſtod paa Huſets Gavl og havde foranlediget Ulykken, blev ſenere opſat paa Domkirketagets øſtte Kant. Af ſtørre Betydning var den Brand, ſom 20 Januar 1795 øde- lagde Strøget nordenfor Nyalmenningen indtil Nykirkeſmuget, hvor Ilden ſtanſede uden endnu at at have angrebet Nykirken. Branden begyndte i en St-gaard mellem Huſene 3–7 i 5te Rode, hos en Mand ved Navn Andreas Vandel. Da Ilden udbrød tidlig om Morgenen, medens de fleſte endnu ſov, havde den allerede angre- bet flere Huſe, forinden den blev opdaget, ſaaledes at den ſtrax ſik et betydeligt Raaderum. Slukningsarbejdet hindredes derhos meget af den ſtærke Froſt Matroſerne fra en paa Vaagen lig- gende franſk Eſkadre ydede imidlertid derved en virkſom Hjælp, og dels ved deres, dels ved Byens egne Brandfolks utrættelige An- ſtrengelſer lykkedes det, tiltrods for de i Begyndelſen mindre gode