Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/382

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


370 Kugler, ſom minde derom. Dog ſkal der af Byens Indbyggere ikke være dræbt mere end otte Menneſker, og kun tre eller fire vare blevne ſaarede. Hollænderne roſes meget for ſin fortrinlige Mod- ſtand, ſom de tappert fortſatte, uagtet flere af deres Skibe ſkulle være blevne ſlemt medtagne. Dog ſynes dette ikke at have været af Betydning ved Siden af den Skade, ſom Englænderne havde lidt, og ſom foranledigede disſe til at afbryde Kampen efter halv- fjerde Times Forløb. Tiddiman tog da paa ſit Tilbagetog Vejen ud gjennem Hjeltefjorden og kaſtede der ſine Døde overbord; mellem de faldne var ogſaa den Montague, ſom den foregaaende Nat havde ført Underhandlingerne med Ahlefeld. Det fortælles i en af de ſamtidige Beretninger, at det var Regnvejr, ſaalænge Kampen varede, men at der ſtrax blev godt Vejr og Solſkin, ſaaſnart Fienden var fejlet bort. Paa norſk Side havde man i det hele ikke lidt meget. Hvor mange af Fæſtningens Beſætning der faldt under Slaget, vides ikke; men Tallet har dog neppe været ſynderlig ſtort I en engelſk Beretning paaſtaaes det, at man havde for- ſtærket ſig med hollandſke Sømænd, ſom tildels betjente Kanonerne; og det ſynes ogſaa, ſom om dette ialfald for en Del medfører Sandhed, da der omtales „l)ollandſke Konſtabler“ paa Fæſtningen Der blev paa denne under Slaget forbrugt 80 Centner Krud, 5,250 Muſketkugler, 1,o17 Kanonkugler fra G til 18 Pund og 74 Sælke med Jernſkrot til Kardætſker!). Den engelſke Flaade ſejlede foreløbig ikke længere bort end til Herlø, hvor der atter aabnedes Underhandlinger mellem Tiddiman og Ahlefeld, ſaaſnart den ſidſte havde modtaget de Qrdrer, hvor- paa han tidligere havde ventet. Under disſe nye Forhandlinger, der ogſaa tildels førtes ved Jens Toller, gik Ahlefeld meget vidt i ſine Indrømmelſer lige overfor Englænderne og havde endog ſelv en Nat en hemmelig Sammenkomſt med Sir Thomas Clifford, der nu optraadte ſom den engelſke Underhandler. Der blev derved ſluttet en formelig Aftale om, at Englænderne atter ſkulde gjøre et Angreb paa de hollandſke Skibe og ſætte ſig i Beſiddelſe af disſe, uden at der blev gjort nogen Modſtand fra Bergenhus, paa Be- tingelſe af, at Frederik 11l ſkulde faa Halvdelen af de erobrede Skibe Imidlertid opgav Tiddiman af en eller anden Grund alle -–-j:–....–.:..–:–- 8) Oplysninger om Slaget findes i N. Nicolayfens Norſke Magazin, 1l, 224–226, men fornemlig i P W–. Beckers Samlinger tilD–In- marks Hiſtoria Il, 452–-473. Smlgn. O. Rygh i Illuſtreret Nyhedsblad 1859, Skr. L flg.