Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


364 Dette var ikke den eneſte Gang, .Kriſtian IV i ſin lange Re- gjeringstid beſøgte Bergen. Saaledes kom han allerede derhen igjen i 1604, da han opholdt ſig i Byen ſaa godt ſom hele Juli Maaned. Denne Gang var der dog mindre Lyſtighed end under hans førſte Ophold. Derimod var dette Beſøg af ſaa meget ſtørre Betydning, ſom det var ved denne Lejltghed, at den nye norſke Lovbog blev vedtagen, ſom den paafølgende Vinter blev udgiven i Trykken Senere hen kom Kriſtian IV til Bergen i 1622, da han opholdt ſig der i omtrent ti Dage;–i 1641 kom han didhen for ſidſte Gang, og ſorblev der da i omtrent ligeſaa lang Tid. Disſe Krtſtian IV’s Beſøg i Bergen vare altid ſamtidige med de der afholdte dømmende Herredage, hvorved Rigsraaderne udøvede den ſamme Myndighed, ſom nu tilkommer Højeſteret. Disſe afholdtes i Almindelighed med et Mellemrum aſ 3 Aar, men ikke altid i den ſamme By. J Bergen har der været afholdt Her-redage i 1568, 1578, 1582, 1585, 1599, 1604, 1622, 1631, 1637, 1641 og 1652. Herredagene gave altid Anledning til, at mange Menneſker ſtrømmede ſammen i den By, hvor de bleve af- holdte, –- fremfor alt, naar Kongen indfandt ſig perſonlig Det er tidligere omtalt, hvorledes Bergen i det ſextende og ſyttende Aarhundrede gjentagne Gange hjemſøgtes af betydelige yj-j-–j-j voere gjennemgaaende ved alle nu bevarede Afſtrifter af dette Verk Den Slſſkrift, ſom Edvard Gdvardsſøn benyttede, ſynes imidlertid at have ad- ſtilt de to Beſøg og maaſke indeholdt noget mere end de nu bekjendte (Norſke Samlinger, l, 64). Beretningen om Beſøget i 1599 ſindes derimod aldeles rigtig i den tidligere- omtalte plattydſke Overſcettelſe af „Bergens Fundats“ (Bremens Olrkiv, ad C. 7. n), der er aſſluttet netop i 1604 og ikke omtaler Kongens Beſøg i dette Aar. Denne, der viſtnok gjengiver disſe Optegnelſer i deres oprindeligſte Form, lyder ſaaledes: „Auuo 1599 den 21 Juuii des Morgens ſro is Köninckh Chriſtian der 4 alhir tho Bargen angekamen, Sambt ſeinem gl. Bi-odern, .dertzogh Ulrich mit 13 Schepen, Ban Ruſſlandt ondt Wardehuſen. Den 22 Juuii rvas de .tkbning tho Gaſi by den Slotzhern vun Drunt- heim Jan S. Claus Melſouwes Hus op dem Strande. Den 23 Junii rvas de Kiininckh tho Gaſt by Nicolaus de ſrundt, Olpteker. Den 24 Junii bleſ he vpt Slott. Den 25 Junii was de Könincl Jnn de Sustergarden tho Gaſt. Den 26 Junii was de .tköninck tho Gaſt by Borgemeiſter Bund Rath op de Radtſtauen; datsuluige mahl bleuen L Boßlüde vorderuet ſchaten mit de groten Schutte, dat ſe balde ſtoruen, aner 1 dachs tidt. Den L Julii Ao. 1599 Segelde de 1tönincl wedder Van Bergen na Dennemarrken.“