Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/290

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


278 med ſaa ſtor Behændighed og ringe Kunſt nedrev Taarnet, ſom var ſaare faſtbygt, at enhver maatte ſig derover forundre.“ Inden Ud- gangen af Marts Maaned have ſandſynligvis Kirkens Mare været aldeles jævnede med Iorden, uden at der høres noget om, at der fra Eſke Bilde, Biſkop Olaf eller nogen anden har været foretaget det mindſte for at ſikre de jordiſke Levninger af de der begravne Konger fra at gaa med i den almindelige Odelæggelſe. Omtrent ſamtidig var ogſaa den lille Kriſtkirke nedtagen, og den Grund, hvorpaa begge Kirker havde ſtaaet, blev udlagt til Bergenhus Den ſtørſte Del af den ſtore Kirkes Stenes ſkulle være førte ud af Landet, formodentlig nærmeſt til Gottorp, hvor Frederik den Førſte paa den Tid lod foretage betydelige Byggearbejder.I) Med Biſkopens Flytning til Munkeliv blev den hidtilværende Biſpegaard for Fremtiden overflødig og kunde ſom ſaadan nedrives. Idet tillige Prædikebrødrenes Kloſter allerede tidligere var afbrændt, var ſaaledes Holmen fra nu af aldeles ryddet for gejſtlige Byg- ninger, og kunde for Fremtiden udelukkende anvendes i militære Øjemed, ſom da ogſaa ſiden ſtedſe har været Tilfældet I det Sted ſkulde nu Munkeliv blive det gejſtlige Hovedſæde for Bergens Stift, hvor Biſkopen og Kapitlet ſkulde reſidere. Men dette var dog kun bleven beſtemt ved et grovt Brud paa al gjældende Ret, ſom ikke forbedredes noget gjennem den Betingelſe, ſom Eſke Bilde havde faaet ind i Overdragelſesdokumentet, at Kapitlet ſkulde paatage ſig Underholdningen af de Nonner, ſom fremdeles ønſkede at blive boende i Kloſteret. Imidlertid havde det dog neppe været muligt, ſaafremt Munkelivs Konoent fremdeles havde været i den Stand, at det kunde byde en kraftig Proteſt mod den Voldshandling, der overdrog dets Bygninger til Biſkop og Kapitel. Men dertil havde det forlængſt tabt enhver Evne og befandt ſig nu – ſandſynligvis allerede fra 1525, da Kloſteret for førſte Gang var bleven benyttet ſom Fæſt- ningsverk –- i en fuldſtændig Opløsningstilſtand, der ikke tillod noget Forſøg paa at modſætte ſig den mellem Gfke Bilde og Biſkopen afſluttede Overenskomſt Biſkop Olaf og Kapitlet tog ſaa- ledes nu uden Modſtand Munkelivs Bygninger i Beſiddelſe, hvor dog fremdeles Abbedisſen og nogle af Nonnerne bleve boende, medens de fleſte begave ſig hjem til ſine Slægtninge, og enkelte -–-: O “) st. Nicolayſen, Norſke Fornlevninger, S. 419 flg. Til de det anførte Kilder kan fremdeles føjes I)ipl. Nor-v. V, No. 1063 og VllI, No. s47.