Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/287

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


97b hvad de gode Mænd haver bevæger dertil, at de haver udkaaret hannem til Biſkop, ſynderlig efterdi der var ingen beſynderlig Lær- dom i hannem, og der fandtes mange andre i Kapitlet, meget lær- dere end han.“ Dog gjør Abſalon Pedersſøn herfra en Undtagelſe, forſaavidt ſom han roſer ham for at have været vel bevandret i den gamle norſke Hiſtorie, ſaavelſom i Hiſtorie i Almindelighed „Hos denne ringe Dyd var han beſlagen med mange Laſter“, blandt hvilke en ſtærkt udpræget Gjerrighed omtales ſom den meſt frem- trædende. Desuagtet kom han i en ſtor Gjæld til de Kontorſke, hvilket bragte ham i. Afhængighed af disſe og maaſke har bidraget til at trække ham end mere over paa det mod Kriſtian II ſiendtlig- ſindede Parti Kjøbmændene paa Bryggen havde ham for øvrigt til Nar, kaldte ham Biſkop „Butterlop“ (ſom det heder, fordi han førſt ſolgte en Løb Smør for en Daler), lavede Rim om ham og haanede ham ved at gaa ud og tromme med Stikker paa tomme Smørløber.1) Denne Mand var kun lidet ſkikket til at værge for den gamle Lære imod den alt mere indtrængende Mangel paa Agtelſe for den gamle Tro og mod de lutherſke Preſters Prædiken Heller ikke ſynes han at have bekymret ſig ſynderlig om at optage en ſaadan Kamp, men blot ønſket at faa leve i Ro for ſine mater-ielle Interesſen Da der begyndte at blive Røre i Bergen, trak han ſig ud til Aſk, hvor han byggede en Gaard og en Kirke for der at have ſit Til- hold, da han ſagde, at han ikke kunde „fordrage den nye Klammer, de havde begyndt i Bergen.“ Dertil kom vel ogſaa det, at han maa have ſølt, at han ikke heller ſelv var i Beſiddelſe af den Agtelſe hos Byens Folk, ſom var nødvendig for at kunne udrette noget. Den „Klammer“, ſom har foranlediget ham til at overlade Bergen til ſig ſelv, har formodentlig været den, ſom ſoranledigedes, da der i 1529 ankom to Preſter, Herman Fresze og Jens Viborg, der hyldede den lutherſke Lære og af Kongen ſelv havde faaet Til- ladelſe til at „prædike og lære Guds Ord der i Bergen for ſattige, ſimpel Almue.“ De have ſandſynligvis faaet et ikke ringe Tilløb ved ſine Prædikener, men fandt dog ogſaa Modſtandere, ſom vel derhos ophidſedes af de ſaa tilbageblevne katholſke Preſter, der i Følelſen af ſin Underlegenhed ikke toge det nøje med de Midler, ſom de anvendte mod ſine heldigere Fiender Ved Nytaarstid 1531 blev der endog gjort et Forſøg paa at ſprænge det Hus i Luften, C

!) Norſke samltnger, 1. S flg. “ 1S’