Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/272

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


260 en tydſk Beretning havde Kong Kriſtian ogſaa under Opholdet paa Elfsborg modtaget en Raadsherre fra Lübeck, ſom allerede tidligere havde været hos ham iHaderslev, hvor der med det danſke Raads Samtykke var udftedt en Bekræftelſe paa alle de ældre Prtvilegier, ſom vare tilſtaaede Hanſeſtæderne. Lignende Privilegier ſkulle efter den ſamme Kilde nu ogſaa paa Elfsborg være udſtedte af Kongen for Norges Vedkommende og med Samtykke af det norſke Rigsraad, ſaaledes at ogſaa Hr. Olaf og hans Broder, Hr. Peder Nilsføn, vare med at underſkrive dem.!) Det blev i disſe nye Privilegier navnlig ſtrengt forbudt at drive Sørøver-i. Tiltrods herfor tillod imidlertid Hr. Olaf Nilsſøn ſiS, endnu inden han havde forladt Elfsborg for at rejſe til Bergen, at udſende Kaperſkibe, ſom angrede og efter en Kamp, hvori en af hans Brøders Sønner faldt, bemægtigede ſig tre hanſeatiſke Kjøbmandsſkibe. Efter- retningen herom fremkaldte naturligvis megen Forbitrelſe paa Kon- toret i Bergen, og da den Raadmand, ſom havde været paa ElfsH borg, umiddelbart efter rejſte til Bergen med de bekræftede Fri- breve, kom Hr. Olafs Færd til at ſtaa i et endnu ſlettere Lys, da det nu viſte ſig, at han endog havde overtraadt en Forordning, ſom han ſelv havde været med at udſtede, ligeſom Kontorets Medlemmer af det pasſerede maatte indſe, hvad de havde at vente, ſaafremt Hr. Olaf atter blev Befalingsmand i Bergen. En Del af Kjøbmændene paa Bryggen traf derfor ſtrax en Overenskomſt om at lægge ſig ſammen om at tage Hr. Olaf af Dage, og dertil benytte Anledningen, naar de nye Privilegier ſkulde bekjendtgjøres paa Jonsvoldene, hvorved han ſkulde være tilſtede Han fik imidlertid Underretning om, hvad der vari Gjære, og efterat Tydſkerne havde viſt ſine Henſigter ved at tage et ham tilhørende Skib, der laa ved Bryggen, og ſtorme bevæbnede til Thinget, tog han tillige med ſin Broder, deres begges Sønner og Tjenere ſin Tilflugt til Munkeliv,2) hvorhen ogſaa Biſkop Thorlejf, der havde været ſammen med ham paa Elfsborg og i det hele taget ſynes at have ſtaaet i en meget “) Detmar ved Grautoff, lI, S. 178 flg. har Beretningen om disſe Privilegier J Forbindelſe dermed ſtaar ogſaa den Bekræftelſe, ſom Kongen under ſit Ophold i Flensborg 17de Mai 1455 udſtedte paa den Overens- kotnſt, ſom i 1453 var afſluttet mellem Hr. Olaf og Hr. Peder og de tydſke Kjøbmctttd. 1)ip1. N01–v. V1I, No. 450. “) Munkeliv var oprindelig et Munkekloſter af Ciſtercienſernes Orden, men blev i 1426 omdannet til et Birgittinerklofter, der baade beboedes af Munke og Nonner. Langes Klofterhiſtorie (2 Udg.) S. 282–289. - I