Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/268

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Eds VlII. Der mangler ikke ſamtidige Efterretninger om den Maade, hvor- paa de tydſke Kjøbmænd i Bergen i det femtende Aarhundrede op- traadte lige over for Stadens norſke Borgere og ſine udenlandſke Konkurrenter, idet denne meget ſnart efter deres ſidſte Tilbagekomſt foranledigede Klager fra Bergens Raad og Borgerſkab. En ſaadan blev allerede før Paaſke 1440 indgiven til det i Oslo forſamlede Rigsraad og gav i de mørkeſte Farver en Skildring af Tilſtanden i Bergen. Der var efter denne ſaa godt ſom ingen Sikkerhed mod Tydſkernes Boldſomheder, idet de paa det nærmeſte tillode ſig alt, hvad der faldt dem ind. Deres Uſædelighed og Lovløshed trodſede alt, og naar en enkelt Gang Øvrigheden vovede at gribe ind mod altfor voldſomme Overtrædelſer, blev den kun haanet, og det uagtet denne Optræden var faalangt fra at have Billigelſe fra Hanſe- ſtædernes Side, at der tværtimod fra disſe ligeſaavel i det femtende ſom i det fjortende Aarhundrede kom Paalæg til Kontoret om, at dettes Medlemmer ſkulde afholde ſig fra alt „Unſture“.1) Efter at Kontoret i 1444 havde faaet en Bekræftelſe af ſine Pri- vilegier, have dets Medlemmer formodentlig følt ſig endnu ſikrere i ſit Eneherredømme over Bergen. Selv paa Raadhuſet var den norſke Øvrighed ikke ſikker, da Tydſkerne endog der trængte ind med js j-jj . trykt i Sammlung für altdeutſche Literatur und Kunſt, herausgegebenvon v. der Hagen, B. J. Docen, Dr. J. G.Büſching und B. Hundeshagen, I Band, I Stück (Breslau 18l2). Da dette Tidsſkrift- hvoraf ellers neppe mere end dette ene Hefte er udkommer- ikke findes i Kriſtiania, ſkyldes de her meddelte Oplysninger Hr. Ing- vald Undſet, der med megen Velvillie har efterſeer og aſſkrevet det hidhørende Sted paa det ſtore kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn, tilligemed et Stykke af Fortalen til v. Karajans Udgave af Behaims Bu(h van den Wienern (184.–1), hvorefter C. Molbech har gjort det Uddrag, ſom er trykt i Danſk hiſtoriſk Tidsſkrift, Række l, VI, S. 321 flg. 1) 1)jpl. Norv-. VIl, No. 431. Det der givne Paalæg ſtaar ſandſynligvis i Forbindelſe med en lignende Beſtemmelſe i Privilegiet af 1444. -