Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


251 ved Skibe, ſom tilhørte fornemme norſke Slægter eller gejſtlige Stiftelſer. At ogſaa Bergens Bymænd havde taget Del i denne, har dog maaſke ikke været exempelløſt.1) ſ Grønlandshandelen kom aldrigidethanſeatifke Kontors Hænder, idet den ſaagodt ſom var ophørt paa den Tid, da dette ſtiftedes Den dreves endnu i Begyndelſen af det fjortende Aarhundrede ſaa- vel fra Vergen, ſom fra Thrøndelagen,2) men tog ſnart efter tem- melig pludſelig en Ende og var imod Aarhundredets Slutning indſkrænket til et eneſte Skib, den kongelige Grønlandsknarr, der formodentlig beſøgte Landet en Gang hvert Aar. Denne fjerne norſke Koloni befandt ſig i disſe Aar i en fuldſtændig henſygnende Tilſtand og fandt under –ſine ſtadige Kampe mod de indſødte, vilde Eſkimoer eller Skrælinger ikke den tilbørlige Underſtøttelſe fra Moder- landet.3) De Stæder, med hvilke Bergen ſtod i Forbindelſe i Tydſkland, vare fra gammel Tid af ikke alene de vendiſke Stæder og Stæderne ved Nordſøen, men ogſaa Stæderne langt oppe i Landet. I Ind- ledningen til Didrik af Berns Saga omtales ſaaledes, at Kjøbmand fra Soeſt (Su8o.t) beſøgte Bergen, og i I316 omtales der weſtfalſke Kjøbmænd i denne By. Ligeledes var der ogſaa en gammel Forbindelſe mellem Bergen og de tydſke Faktorier i London og Brügge. Efter Kontorets Oprettelſe er det imidlertid rimeligt, at Bergenshandelen mere og mere har ſamlet ſig i de Kjøbmænds Hænder, der vare i Beſiddelſe af Stuer paa Bryggen, og ſom fornemlig hørte hjemme i Bremen, Hamburg og de vendiſke Stæder. Dog ſynes endnu i 1446 de rhinſke Stæder at have ſtaaet i en ganſke livlig Samfærſel med Bergen.4) De Kjøbmænd, ſom handlede paa Bergen, gik under Navn af Bergeſar ere og dannede i Lübeck endog et af denne Stads mægtige Kjøbmandskollegier. I den tidligere Tid, da alle de hollandſke og friſiſke Stæder vare Medlemmer af Forbundet, fandtes der ogſaa ſaadanne Bergefarere i disſe, ſ. Ex. i Deventer; men efter Udſktllelſen ophørte dette tildels, og alene Oſterlingerne toge da Del i Handelen paa Kontoret i Bergen, ſkjønt ikke uden ihærdig

–j-

“) Annales Islandjai, S. 320, 326, 336, 372. De mange der omtalte Skibbrud viſe, at denne Fart har været meget farefuld. Da der med et Skib omkom 90 Mand, maa Jslandsfarerne have været temmelig ftore. ’) 1)ipI. Nor-v. VIl, No. 103 og 104. “) Grønlands hiſtoriſke Mindesmærker, III, S. 470 flg. Den der meddelte Mordhiſtorie ſynes noget tvivlſom “) VjI)I. Norv. Vl1, No. 481.