Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/232

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“230 Otte Rømer at have beklædt Gmbedet, og i Begyndelſen af det fjortende Aarhundrede var Peter Olafsſøn Fehirde i Bergen,i hvilken Stilling han forekommer i 1409.I) Stillingen ſom Sysſelmand, der oftere var forenet med Fe- hirdens Gmbede, var omkring 1300 overdragen tilHr. Basſe Guthorms- ſøn; efter ham forekommer følgende: Sira BotolfHaakonsſøn, 1311 (er Iis haiöi 8y81u ak lconung8 va.ld med ieI1i1–Oslo i Bjørgvin I)jpl. Nor-v. 1ll, No. 93), Guthorm Helgesſøn 1324 og 1325, Finn ſBgmundsſøn 1328, EjndrideIvarsſøn1347, Jons Andresſøn 1348, Ogmund Finsſøn 1359 og 1360, Sigurd Hafthorsſøn 1366–-1370, Andres af Mark og Jon Smør 1375 (Kongens Ombudsmænd i Bergen), Erlend Philippusſøn I389 og 1390, AlfHaraldsſøn 1391, Jon Darre til 1393, Otte Rømer 1397, Magnus Magnusſøn 14o3, og efter ham i 1409 Fehirden Peter Olafsſøn. At drage en beſtemt Grænſe mellem Sysſelmand og Fehirder er allerede i det fjortende Aarhundrede meget vanſkeligt, men bliver i den følgende Tid næſten umuligt, idet begge Embeder mere og mere ſmelte ſammen til et i den kongelige Embedsmands, Befalingsmands, Høvedsmands eller Fogeds Perſon. Det ſamme gjælder tildels ogſaa de i det fjortende Aarhundrede opſtaaede Statholderembeder over ſtørre Landsdele, hvis Indehavere med et gammelt Navn benævntes Hirdſtjorer; ſaaledes var Sigurd Hafthorsſøn Hirdſtſore i Bergen.!)„ Lagmændene ere maaſke i det hele taget de højere Embeds- mænd, hvis Navne hyppigſt forekommeiDiplomerne paa Grund af deres Stilling. Der var af dem i Bergen egentlig tre forfkjelltge, Lagmanden i Kongsgaarden, Lagmanden i Bergen og Gulathings Lagmand, men disſe tre Stillinger vare dog meget hyppig forenede, ſaaledes at det for Overſigtens Skyld er letteſt at tage dem alle under et og kun ved et tilføiet .K., L. eller G. betegne, hvor de udøvede ſin Embedsmyndighed. I 1293 forekommer der enSigurd i Aga (B.) og ſamtidig enErik Ejlifsſøn, ſom Lagmand uden nogen nærmere Angivelſe Kort efter (før 1300 og i 1301) er der en Nikolas (B.) og i 1303 og 1304 Ivar Jonsſøn (B.). Fra 1308 til 1335 forekommer Ejndride Simonsſøn paa Lejkvin (G. og B.). J 1316 nævnes en Thrond (G.) og 1318 Hauk Erlendsſøn (G.), der tillige forekommer i 1311 (B.?) og fremdeles i 1321 (B.) og 1322 kun ſom Lagmand Ivar Arnesſøn 1322 (G) Guthorm Kol-

tz

!) udarbejdet paa ſamme Maade, ſom de to foregaaende For-tegnelſer, ſamt med Benyttelſe af egne Samlingen