Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/231

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


219 Guttorm Paalsſøn, der i 1342 blev forflyttet til Stavanger ſom Biſ’kop. Derefter kjendes ingen Provſt ved Apoſtelkirken førend i 1366 og 1373, da der nævnes en Thorſtejn Halgrimsſøn. Efter ham er ſandſynligvis Vinalde Henriksſøn bleven Provſt; han nævnes ſom ſaadan i 1381 og 1382 og i 1385 blev Erkebiſkop i Nidaros Den næſte Provſt, der nu kjendes, er Arnbjørn Sunnulfsſøn, der maaſke har været Vinaldes umiddelbare Eftermand, men dog førſt nævnes i 1398. Senere forekommer denne i 1400 og 1409.I) Af de verdslige Embedsmænd var Fehird en den fornemſte, ligeſom igjen Fehirden i Bergen, ialfald ſaalænge han tillige havde Beſtyrelſen af Haalogaland, Finmarken og de veſtlige Skatlande, var en Slags Overfehirde for det hele Land. Der var ogſaa under- tiden to Fehirder i Bergen, hvoraf formodentlig den ene har været den andens underordnede eller endog paa en Maade betragtet ſom hans Suppleant, naar han kaldtes bort til andre Landsdele Saa- ledes nævnes i 1316 Ejnar Ambesſøn og Ejndride Simonsſøn ſam- tidig ſom Fehirder i Bergen I 1310 forekommer Botulphu8, t-he8aurariu8 (1o111jI1iregi8 (I)ip1. No1“v. I, No. 126) og atter i 1311 ogi1321 ſom FehirdeiBergen. Efter ham nævnes Jon Bjarnesſøn, ſom Fehirde i Bergen, der tillige kaldes „Kongens FehirdeiNorge“, hvorved ſandſynligvis antydes, at hans Myndighed har omfattet det hele Land. Hans Eftermand var formodentlig Svejn Sigurdsſøn Klerk, der forekommer førſte Gang i 1327 og døde i 1332. Han kaldes i 1329 Fehirde i Kongsgaarden I 1336 beklædte Hr. Paal Eriksſøn dette Embede, men maa ſtrax efter have fratraadt det eller være død, da Provſten ved Apoſtelkirken, Guthorm Paalsſøn var Fehirde i 1337. Heller ikke han beklædte Embedet længe, da det allerede i 1340 var overdraget til Gunnar Thoraldesſøn Hvit, der fremdeles havde det i 1343. I 1347 var Sigurd Gautesføn, der tidligere havde været i Tunsberg i ſamme Stilling, Fehirde i Bergen J 1375 forekommer Erlend Philippusſøn til Losne ſom Fehirdei Bergen og indehavde endnu i 1388 denne Stilling. I 1390 var den overdragen til Haakon Jonsſøn, ſom fremdeles havde den i Februar 1392; meniSlutningen af ſamme Aar var der en anden Fehirde i Bergen, nemlig Jon Darre, ſom navnlig er bekjendt fra Vitalinernes Angreb i 1393. I den nærmeſte Tid efter dette ſynes

“) Denne Liſte er udarbejdet paa ſamme Maade ſom Fortegnelſen over Bi- ſtopetne, hvorved dog tillige den i Rigsarkivet opbevarede gejſtlige Embeds- kalender for Middelalderen (udarbejdet af C. Lange og H. I. Huitfeldt) er benyttet