Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/230

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


- 218 – havde gaaet, og Kong Haakons Foranſtaltninger bragte ingen varig Nytte for Bergen. Forholdet mellem begge Parter, Nordmænd og Tydſkere, var ligeſaa ſpændt, ſom nogenſinde tidligere, og Tilſtanden i Bergen har viſtnok ogſaa i disſe Aar baaret Præget deraf. Forinden dette Afſnit ſluttes, og vi gaa over til Fremftillingen af Vitaliebrødrenes Ødelæggelſe, ſtaar det endnu tilbage at nævne de fornemſte gejſtlige og verdslige Embedsmæd iBerg- en indtil Udgangen af det fjortende Aarhundrede Af disſe er i de foregaaende Afſnit (S. 5, 12, 20, 45, 68 og 75) omtalt ſamtlige Biſkoper indtil„den i 1330 afdøde Audſinn Sigurdsſøn. Dennes Eftermand var den bergenſke Korsbroder, Magiſter Haakon Erlings- ſøn, der blev valgt i 1330, men førſt blev indviet to Aar efter og beklædte Bergens Biſpeſtol til ſin Død, der indtraf i 1342. Fra hans Haand har man et temmelig ſtort Antal Breve, ſaavel paa hans Modersmaal, ſom paa Latin, hvilket Sprog han behandlede med Færdighed. Efter Haakon valgtes en Magiſter Thorſtejn, der formodentlig ogſaa var Medlem af det bergenſke Domkapitel, til Biſkop og indviedesi1343. Han blev bortreven af den ſorte Død, hvorpaa Englænderen, Sira Gisbrikt, blev hans Eftermand og indviedes af Biſkop Salomon af Oslo, den eneſte af Rigets Biſtoper, der overlevede den ſorte Død. Det er denne Gisbrikt, hvem man ſkylder Udarbejdelſen af Bjørgyojar l:5.1i8l(inu, medens derfor øvrigt ikke vides ſtort om hans Virkſomhed; han døde i 1369 og hans Eftermand, Prædikebroderen Benedikt Ringftad, der formodentlig var en danſk Mand, allerede 1371, hvorpaa en anden danſk Prædike- broder, Jakob Iensſøn, i 1372 blev Biſkop og beklædte Biſpeſtolen i en lang Række af Aar indtil 1407, da han ſandſynligvis afgik ved Døden !) Nærmeſt Biſkopen i Rang, paa en Maade hans ſideordnede og i mange Tilfælde hans Rival eller Fiende, ſtod Provſten ved Apoſtelkirken, en gejſtlig Embedsmand, der gjennem ſit nære Forhold til Kongedømmet hyppig beſad ſtor Indflydelſe og under- tiden beklædte andre høje Embeder Den førſte Provſt var rimelig- vis den Sira Erlend, der nævnesi1280 og 1285, og ſandſynligvis er bleven umiddelbart efterfulgt af Sira Finn Haldorsſøn, der blev den førſte 1nngi8ter co.pel1o.ru1n, og i en lang Aarrække beklædte dette Embede, da han førſt døde i 1330. Hans Eftermand blev -j-jj-jj- !) Denne Liſte er udarbejdet efter de af Munch og Keyſer i deres Hoved- verker meddelte Data.