Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/224

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


212 imidlertid ikke frem før St. Valbotgs Aften, altſaa Dagen før den i Hanſedagens Befaling faſtſatte yderſte Termin, og fremkaldte da en almindelig Beſtyrtelſe, idet Kjøbmændene nu, da det kom til Stykket, tiltrods for, at de tidligere ſelv havde kommet med lignende Antydninger, meget nødig vilde forlade Staden, ſelv under de da- værende Forhold. De vovede imidlertid ikke andet end at adlyde det givne Bud og forlode derfor Bergen i ftørſte Haſt med alt det Gods, ſom de kunde faa med ſig.!) Saaſnart de havde naaet Tydſkland, indgave de en Klage til Hanſeſtæderne over det betydelige Tab, de paa denne Maade havde lidt.2) De beklagede ſig heri bl. a. over, at de ikke ſelv paa den Tid havde havt et tilſtrækkeligt Antal Skibe til at komme væk fra Landet med, men havde maattet leje de Skibe, ſom vare komne fra England og Flandern, for 350 Mark Litbfk eller mere, og allige- vel havde maattet rejſe tomhændede bort, uagtet der da netop var meget Gods undervejs til Bergen, ſom blot laa tyve Sømile derſra. Alene herved var der tilføjet Kjøbmændene en Skade for mere end 3o,000 Gylden, og dette regnede de ovenikjøbet for enUbetydelighed imod al den anden Skade, ſom de for øvrigt havde lidt ved ſaa- ledes at maatte rømme hovedkuls fra Landet Dette var dem i den Grad uudholdeltgt, at de- efter hvad de nu vilde paaſtaa – aldrig kunde faa klaget tilſtrækkelig over, hvad de havde tabt. Det allerværſte ved den hele Sag ſynes imidlertid for de fordrevne Kjøbmand at have været Tanken paa, at deres Nivaler, de engelſke og flanderſke Kjøbmænd, under deres Fravær uhindret kunde optræde ſom Herrer over HandeleniBergen og indtage den efter dem ledige Plads. Derimod omtalte de ikke i ſin Klageſkrivelſe det Tab, de havde lidt ved, at deres efterladte Gods var blevet beſlaglagt af de norſke Myndigheder, ligeſom den norſke Krone havde tiltaget ſig at indkræve deres udeſtaaende Gjældsfordringer, der ſandſynligvis maa have beløbet ſig til en ganſke betydelig Sum. Det viſer ſig af denne Klageſkrivelſe, at Kontorets foreløbige Ophævelſe var til betydelig Skade for Hanſeſtædernes egne Inter- esſer; men dette var dog ſandſynligvis for intet at regne imod, hvad Norge led under den derpaa følgende korte Krig gjennem de hanſeatiſke Flaader-s idelige Plyndringer paa de norſke Kyſter Den “) Sartorius ved Lappenberg, I1, S. 641. Hanſerecesſe, 1,S.388 flg. og I1I, 288 flg. 1)ipl. Norv. VllI, No. 182. ’) 1)ip1. Nor-v. Vl1I, No. 184. –