Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/223

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


21j ſtadig Misfonøjelſe og Uvilje fra den norſke Kommune, inden hvilken det havde ſit Tilhold, ligeſom det ogſaa i Tilfælde af et Brud mellem Norge og Stæderne ialfald maatte være forberedt paa en midlertidig Afbrydelſe En ſaadan indtraf“virkelig ogſaa meget kort Tid, efterat det var lykkets for de tydſke Vinterſiddere at faa Kontoret organiſeret, da nemlig i 1367 og 1368 den norſke Konge, ſom Dan- marks forbundne, optraadte ſom Hanſeſtædernes Fiende i den da mellem disſe udbrudte Krig. Tydſkerne i Bergen vare de, over hvem dette førſt gik ud, og endnu, forinden det var kommet til aabent Brud, indfandt der ſig ved Hanſedagen i Stralſund i Juni 1367 en Udſending fra dem, ved Navn Bernhard Hulebruk for at klage over, at Kong Haakon endnu ikke havde bekræftet deres Friheder, og at hans Mænd plynd- rede dem. De anraabte derfor nu om Stædernes Beſkyttelſe og om, at disſe, derſom noget blev bekjendt, ſom kunde være til deres Skade, da vilde lade dem faa Underretning derom enten over Øre- ſund, eller hvis dette var umuligt, over Flandern, hvilket da ogſaa lovedes dem.1) Mod Slutningen af det ſamme Aar blev der, ſand- ſynligvis nærmeſt paa Foranledning af denne Henvendelſe, paa Hanſedagen i Lübeck (i December) ſattet en Beſlutning om, at det ſkulde tilkjendegives Kjøbmændene i Bergen, at de, hvis der kom op til dem en Flaade, trygt kunde gaa derombord med ſit Gods.2) Paa en anden Hanſedag, der i Februar 1368 holdtes i Liibeck, tog man endelig det ſidſte Skridt ved at give Oldermænd og Kjøbmænd ved Kontoret i Bergen Befaling til at forlade denne Stad, forat man ved den fuldſtændige Afbrydelſe af enhver Handelsforbindelſe ſaa meget føleligere kunde lade den norſke Styrelſe forſtaa, hvor farligt det var at lægge ſig ud med det mægtige Forbund Befal- ingen var aſfattet i meget ſtrenge Ord og indeholdt, at de alle med de Skibe, ſom de havde, ſkulde forlade Bergen til Paaſke eller ſeneſt til St. Valborgs Dag (1ſte Maj) tillige med alt ſit Gods, hvis de ikke vilde have ſaavel ſit Liv, ſom ſine Ejendele forbrudt. Ved Siden heraf blev det dog- da nemlig Flandern ſtod udenfor Hanſe- ſtædernes Koalition mod Norge – tilladt de Kjøbmænd ved det hanſeatiſke Kontor i Brügge, ſom plejede at beſøge Bergen, at ſende nogle tomme Skibe til denne By for at bringe Kjøbmændene og deres Gods bort fra Norge. Det til Bergen beſtemte Brev naaede

–:j

“) Hanſa-eeesſe, I, 360; Sartorius ved Lappenberg, ll, 598. ’“) Hanſerecesſe, I, 379; Sartorius ved Lappenberg, II, 610. 14““