Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/208

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


løs hvor Kongen da perſonlig var tilſtede efter det kort forud i denne By afholdte Rigsmøde, gjaldt ogſaa de ældre Beſtemmelſer om Vinterſiddernes Forhold til Bykommunen, hvorved det nu udtrykke- lig blev tilføjet, at det ſkulde være dem forbudt at opkjøbe norſke Varer og atter forhandle dem i Landet ſelv. Dette havde længe været en af de ſtore Anſtødsſtene, der bl. a. havde bidraget til at fremkalde Retterboden af 1282; men det viſte ſig ogſaa nu, at de blotte Lovbud ikke formaaede at befri de indfødte Kjøbmænd for Konkur- ranſen med de ftemmede, ſelv paa det Felt, der fremfor noget andet burde været dem forbeholdt.1) Da Kongen om Sommeren 1331 var nærværendeiBergen ved det da ſandſynligvis afholdte Raads- og Høvdingsmøde, blev der forebragt ham Klager over disſe Forhold, i hvilken Anledning der med Rigsraadets Samtykke under 9de Auguſt i dette Aar blev ud- ſtedt en Retterbod,2) der paa det meſt beſtemte indſkjærpede de ældre Lovbud, hvorefter de udenlandſke Kjøbmænds Handel ſkulde være indſkrænket til Sommertiden mellem de tvende Korsmesſer, med mindre de havde ægtet norſke Kvinder, hvilket idette Tilfælde ſynes at have givet fuldſtændig Jndfødsret, – eller mærkelig nok, med- mindre de for et eller andet Uheld havde maattet rømme ſit Fædre- land, idet de da efter Kongens nærmere Beſtemmelſe ſkulde faa Tilladelſe til at boſætte ſig med Kone og Børn. Saaftemt en uden- landſk Kjøbmand “i den forbudne Tid drev Handel i Bergen, ſkulde han have forbrudt ſine Varer, og den Husbonde, ſom lejede ham Hus, ſkulde bøde. Dog blev det ogſaa undtagelſesvis tilladt de Kjøbmænd, ſom efter Korsmesſe om Høſten kom til Bergen, at de kunde opholde ſig der, indtil de havde afſat ſine Varer, „efterſom

–:–

!) Norges gamle Love, III, S. 149–l51. Oipl. Nor-v. VIl, No. 91. I 1321 vare Suterne atter i Strid med Biſkop Audfinn om Tienden: denne blev da ved Fehirden, Jon Bjarnesſøns Mellemkomſt foreløbig bilagt, for ſenere hen at blive endelig afgjort. 1)ipl. Nor-v. Vl, No. 105. Forſkjellig herfra er en anden Strid mellem Biſkopen og de norſke Gaard- . ejere om Ydelſen af Gaardetienden, der ſtod paa i 1327 og 1328, og hvori - Fehirden, Svejn .lklerk, og Svejn Bonde i Griſen ſpillede en fremtrædende Rolle. Smlgn. R. Keyſer, Den norſke Kirkes Hiſtorie,Il,229flg. og P.Sl. Munch, Det norſke Folks Hiſtorie, (2 Llfd.)I,104 flg.– I det førſte af disſe Aar afholdtes i Bergen et Provincial-Koncilium. 2) N“orges gamle Love, lll, S. 157–159. l)ipl. No1–v. VlI, No, 135. I Indledningen til denne Retterbod omtales de ſtrax ovenfor nævnte Klager fra de fremmede Kjøbmand ſaavelſom fra Bergens Raadmænd og Byfolk.