Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/199

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


187 ikke tidligere havde taget Del i disſe Forhandlinger, endſkjønt de allerede længe havde ſtaaet i Forbindelſe med Norge!). De fik herved bl. a. ogſaa den ovenfor omtalte Rettighed, at de i Told kun ſkulde erlægge et Pund Mel af hvert Skib, hvorefter de ſkulde have Ret til at kjøbe hvilkeſomhelſt andre Varer og udføre dem. At Bremens Borgere ogſaa maatte faa betydelige Rettigheder, fulgte af ſig ſelv efter den Maade, hvorpaa de under de forudgaaende Forviklinger vare optraadte paa Norges Side. Ved en ſærſkilt Kundgjørelfe af 21de Juli 1294, der ogſaa blev udſtedt under Kong Eriks Ophold i Tunsberg, ſik de ſaaledes nu forſkjellige betydelige Friheder for- uden, at de formodentlig uden videre ere blevne betragtede ſom indbefattede i de Rettigheder, der tilſtodes de andre Stæders Kjøbmænd – ſamt derhos udtrykkeligt Tilſagn om, at de ſkulde nyde Kongens Naade „fremfor alle andre Kjøbmænd fra England og TydſklandO).“ Ved ſamme Lejlighed blev der ogſaa afgjort en ganſke beſynderlig Sag, idet Bergens Raadmænd ſik Befaling af Kongen om at betale to navngivne Mænd fra Lübeck, hvad de ſkyldte dem for ti Fade Vin, ſom de havde kjøbt for to Aar ſiden- Det ſer efter dette ud, ſom om Staden allerede da har havt den Vin- kjelder, ſom ſenere hen blev udlejet til de tydſke Kjøbmænd, og at den har været betragtet ſom tilhørende Kommunen. Under andre Forudſætninger er det ialfald ikke let at forſtaa, hvorfor Raadmændene ſkulde kjøbe et ſaa ſtort Parti Vin“).

j

VI– Med de i det foregaaende omtalte Overenskomſter og Friheds- breve var det væſentlige Grundlag givet for de tydſke Kjøbmænds ftemtidige Stilling i Bergen, ſom overhovedet i Norge, hvor de ſnart erhvervede ſig den alt beherſkende Indflydelſe, ſom de ſenere hen bevarede i Aarhundreder I det fjortende Aar- “) 1)jpl. Nor-v. V, No. 33. ’) 1)jI)l. Nor-v. V, No. 28. “) 1)iIdl. Nor-“v. V, No. 27.