Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/190

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


17S Side fremſatte Fordringer, idet der navnlig ikke var gjort noget for at ſtille Vinterſidderne paa ſamme begunſtigede Fod ſom Som- merfarerne. Tydſkerne toge herved heller ikke noget Henſyn til, at F–ribrevet indeholdt en fornyet, indirekte Anerkjendelſe af Vinter- ſiddernes Ret til at blive i Norge, naar de kun rettede ſig efter de der gjældende retslige Beſtemmelſen Den ſaaledes indrettede For- ſkjel mellem Vinterſiddere og Sommerfarere blev fra nu af de tydſke Kjøbmænds væſentligſte Ankepoſt mod Forholdene i Norge, ogiden kommende Tid bleve derfor ogſaa deres væſentligſte Beſtræbelſer rettede paa at faa denne ſjærnet og i det Sted at opnaa en tilſvarende Særſtilling for Vinterſidderne, ſom den, der i 1278 og 1279 var tilſtaaet Sommerfarerne. Udſigterne til at naa dette Maal kunde ikke ſiges at være ganſke ringe, efterat man førſt fra norſk Side havde begyndt at give efter og gjort Skridt til at tilſtaa de fremmede Kjøbmænd en SærſtilIing, der ikke kunde forenes med Bylovens Forudſætningen da det efter dette maatte blive vanſkeligt at for- hindre Vinterſidderne fra at ſnige ſig ind under de Rettigheder, ſom vare tilſtaaede Sommerfarerne, og tillige fra bagefter at ud- ſtrække disſe ogſaa udenfor den Tid, i hvilken de egentlig ſkulde gjælde. Udſtedelſen af Bremens Fnhedsbrev var en af de ſidſte vig- tigere Regjeringshandlinger, ſom Magnus Lagabøter foretog, idet denne- Konge endnu inden et Aars Forløb afgik ved Døden 9de Maj 1280, under et Ophold i Bergen, hvor han ogſaa efter ſin egen herom trufne Beſtemmelſe blev begraven i Qlafskirken i Vaags- bunden. I hans Sted beſteg hans endnu ikke myndige Søn, C–rik, i ſenere Tider almindelig kaldet Preftehader, den norſke Throne og blev allerede 2den Juli kronet i Kriſtkirken. Til ſamme Tid af- holdtes der ogſaa i denne Stad et ſtort Rig s m ø d e, hvor der fattedes Beſlutninger, der vare af den ſtørſte Betydning for Landet. I denne Stad fejredes ogſaa i det følgende Aar, 31te Auguſt, den unge Konges Bryllnp med den ſkotſke Kongedatter, Margrete. Under den nye Regjering høres der ſnart om Forviklinger med de tydſke .5andelsmænd. Allerede ved en Retterbod, der blev ved- tagen paa et i Bergen 16de September 1282 afholdt Bymøde, blev det indſkjærpet, at om Vinteren, i Tiden mellem de to Korsmesfer, (en Termin, ſom her for førſte Gang udtrykkelig omtales) ſkulde ingen udenlandſk Vinterſidder have Tilladelſe til at kjøbe Smør, Skind eller Skrejd eller at drive Opkjøb i Landdiſtrikterne, ligeſom det blev forbudt Suterne, mellem hvilke der allerede ved den Tid maa have været mange Tydſkere, at kjøbe andre Varer, end de behøvede