Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/161

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


149 „ nogen, ſom lagde Baſtreb, og heller ikke nogen anden Smaahandler, det lejede ſig Hus halvaarsvis. Disſe kunde derimod holde til udenfor Mariakirken og indenfor Auta-Almenningen ovenfor Kors- kirken paa begge Sider af Gaden Paa Torvet, der fra gammel Tid af holdtes paa Brejde-Alrnenningen, kunde Folk ſælge alle Slags Varer med Undtagelſe af Kværnſtene, Ved og Skibe, der kun maatte forhandles over paa Stranden. Stadens Møllere boede i Gravdal (Gtaidalr) ved Gravdalsvaagen og ved Sandviken, hvor deres Kværne havde givet Stedet Navn af Mylnuda1t. De der- boende M–llere omtales allerede i 1206, og i et Diplom af 1335 nævnes „ude i Mølledalen ved Søen“ 6 Boder med derover opførte Huſe med Kjeldere, Ildhus og Fjøs.1) Førſt meget ſent blev det ſamme Navn overført paa det i Syd for Byen liggende, fra Aal- rekſtad udſkilte Møllendal. Af Bergens Ha„andverkere vare forholdsvis mange indvandrede fra Tydſkland, og disſes Tal blev ſtadig forøget paa Bekoſtning af de norſke I den ſidſte Del af Middelalderen dannede de en væſentlig Støtte for den med dem nær forbundne tydſke Handels- koloni. Dog forekommer der ogſaa paa denne Tid norſke Haand- verlere i Bergen f. Ex. omkring 1400 en Arnfinn Guldſmed, der ejede en Gaard i Byen. Af Bergens ældſte kommunale Forfatning kjender man, da Stadens ældſte Lov er aldeles tabt, kun nogle ganſke faa Træk Forſtanderen for den hele Kommune var i Bergen, ligeſom i de øvrige norſke Byer den af Kongen udnævnte G j al dker e (gja1d- l:yrO. Sandſynligvis har der allerede været anſat en ſaadan Em- bedsmand i Olaf Kyrres Tid, uagtet der ingen omtales ført 1159’, da Kong Inges Mænd dræbte Nikolas Skegg, der var anſat ſom Gjaldkere i Bergen af Haakon Herdebrejd.2) Fortiden Gjaldkeren var der imidlertid endnu en ham overordnet, kongelig Embedsmand, nemlig Stadens Sysſelmand, der havde den ſaakaldte behjer- sys1a. Den førſte af disſe, der nævnes, var Aſkell Kusſa eller Rusſa, der var Sysſelmand ved Kuvlungernes Overfald paa Bergen i 11S5. Formodentlig har dette Embede, om ikke altid, faa dog oftere, været forenet med Beſtyrelſen af det nærmeſt tilgrændſende Landdiſtrikt.“) Om Grænferne for disſe tvende Embedsmænds k)H0l1u118lls(3gu1’, S. 2l4. I)iI)1. Nor-v. I, No. 233. Norges gamle Love, ll1, 44. ’) Hejrnskringla, udg. af C. Fl. Unger, S. 766. Jvfr. S. 774, Kap- 19 af Haakon Herdebrejds Saga. “) IIo1mngasc3gur, udg. af C. R, Unget. S. 106–