Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/160

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I48 i Byloven, henviſte til ſine beſtemte Koarterer, udenfor hvilke de ikke maatte drive ſin Haandtering Skomagerne ſkulde ſaa- ledes ikke bo længere ud end til Halvardskirken, medens de inden- for denne knnde bo paa begge Sider af Hovedgaden. Udenfor dem, mellem Almenningen ved Halvardskirken og Auta-Almermingen var der paa begge Sider af Hovedgaden anviſt Plads for alle Bødkere (1s.gga1–er olc lcoppatar), og efter dem fulgte Skinderne eller Bundt- magerne, der optoge hele Gaden indtil Martejnskirken; paa dette Strøg maa altſaa det efter dem opkaldte Stræde være at ſøge Fra Martejnskirken og til Stenkirkens Kirkegaardsport havde Guld- ſmedene ſin Plads paa den øvre Side af Hovedgaden. Af Henſyn til denne Bedrifts Ildsfarlighed maatte den foregaa i lette Boder med Jord-gulv og uden Beboelſesrum over. I ſamme Strøg laa ogſaa det efter Gnldſmedene opkaldte Stræde. Paa Hovedgadens nedre Side, lige imod Guldſmedene havde Kammagerne ſin Plads. Udenfor Stenkirkens Kirkegaard og ud til Nikolaskirkens Almenning var der paa begge Sider af Gaden anvift Plads for dem, ſom handlede med Madvarer (matmangarar),1) og længere udenfor den ſidſt nævnte Almenning og Brejde-Almenningen, ſkulde der være Udſalg af Klæde og Lærred i Smaat. Derpaa fulgte, fremdeles paa begge Sider af Gaden, Galanterihandlere, Malere og Sadel- magere indtil Bua-Almenningen og Skræddere (sla-addarar) indtil ret for Peterskitrens Kirkegaardsport. Udenfor denne boede Brynjeſmede, Soærdſlibere og Harniſkſabrikanter (I)Illtu1l1Si8täl’s1’) paa den nedre Side af Gaden indtil Mariakirkens Kirkegaard, medens der paa dennes øvre Side var anviſt Plads for Byens Snedkere (lristm- 8midir). Udenfor Hjørnet paa Mariakirkens Kirkegaard havde Sk1oldmagerne ſin Plads, og videre udover til Sandbroen havde atter igjen Madſælgerne Plads. Langs Søen mellem “Maria-Al- menningen og Auta-Almenningen maatte der ikke bo nogen Mel- handler,2) Klædes- og Lærredshandler3), Snedker eller By-dker eller “) Efter Retterboden af 17de September 1282 var Salg af Red og Faar indſkrænket til Torvet, og Salg af ferſk Fiſk til Torvet og Brvggerne. Norges gamle Looe, llI, 13. ’) Da der ikke i det Foregaaende er talt om disſe Melhandlere, medens derimod Madhandlerne havde faaet flg anviſk Plads paa to Stedet, kan det maaſke antages, at matm-mg-at-ak paa det ene Sted er en Fejlſkrift for m3jølma11garak. “) Efter en Retterbod af 9de Februar 1302 ſkulde der i Bergen være to Klædeshandlere i hver Fjerding, for hvilke deres Husbonde maatte gaa i Borgen for, at de handlede med forſvarlige Varer. Ro r g e s g am l e L o v e, llI, 43.