Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


147 hvilke da enten ſkulde forbruges i Bergen eller derfra føres til Udlandet, medens de der hentede alle de Varer, ſom man havde Brug for paa Landet, uden ſelv at producere dem. Maaſke have ogſaa de øſtlige Landsdele fra Bergen faaet den nødvendige For- ſyning med Fiſk, forſaavidt de ikke ſelv kunde frembringe, hvad der var nødvendigt for deres Forbrug.!) Kyſkfarerne have rimeligvis iſær ſøgt til Bergen paa de Tider, da de kunde gjøre Regning paa at finde de fleſte Skibe, der kom fra Udlandet, ſamlede der. Dette har da ſornemlig været om Baaren, ſaa ſnart efter Skibsfartens Aabning, ſom disſe Skibe kunde komme til Bergen, og forſaavidt der for dem har været An- ledning til at foretage to Rejſer hver Sommer, maa der ogſaa paa Høſtſiden have været en lignende Tid, da Bergens Vaag mere end ellers vrimlede af Skibe fra I“ndlandet og Udlandet, og da Omſætningen der var paa det ſtørſte Der har ſaaledes formodent- lig meget tidlig udviklet ſig to „Stevner“ i Bergen, der maaſke endog kunne være ligeſaa gamle, ſom Byen ſelv, ſkjønt de førſt meget ſenere udtrykkelig omtales. I 1447 nævnes ſaaledes hvert ſidſte „Kjøb- ſtevne“, ſom den Termin, da Lejen af en Kjelder med tilhørende Tamt ſkulde betales, og paa ſamme Maade omtales „rette Kjøb- ſtevne“ i 1458.2) Derimod tales der ikke ved nogen af disſe An- ledninger om, paa hvilke Tider af Aaret Stevnerne faldt, idet dette var ſaa almindelig bekjendt, at der ikke behøvedes noget Ord derom. Disſe Stevner vare i Bergen, hvad Markeder og Mesſer vare i de ſtørre udenlandſke Handelsſtæder. Af H a a n d v e rk e r e ſynes det gamle Bergen at have havt et meget ſtort- Antal Disſe lejede ſine Verkſteder og Udſalgsrum i de til –Gaderne ſtødende Dele af de ſtore Handelsgaarde, og vare tilligemed Detailhandlerne ved en Beſtemmelſe,8) ſom allerede var given af Haakon Haakonsſøn og af Magnus Lagabøter optoges ’) I et Diplom fra 1338 ſiges, at han slcip, sem hodo.n (0: fra Bergen) Fange alt ti11 I)ráudheiras, öru 11ost øll sn1ü. l)iI)l. Nor-v. V1lI, No. 102. 2) 1)jpl. Nor-v. ll, No. 778 og„825. Maaſke kan det i ſamme Bind ſom No. 276 trykte Diplom fra 1346 give nogen Oplysninger om Stevne- tiden. Smſtds. VIII, No. 622 tales om .ſkjøbſtevneti15L9. Bed Sverres Angreb paa Bergen om Baaren 1183 (S. 36 ovenſor) laa der fuldt af Handelsftibe ved Bryggerne. Flatoya1–bc5Ik, I1, 603. Jvfr. Sam- linger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, V, 591 flg. I et Diplom af 14„50 omtales ogſaa „ene vrye eopſkeuen“ i Bergen. 1)ipI. Nor-v. Vll, No. 439. “) Norges gamle Love, lI, S. 245. 10–