Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


14S benytte-dem, og derfor var den ſtørſte Del af den Jndtægt, ſom deres Ejere havde, netop de Afgifter, ſom de oppebare for de til Handelsmænd og Haandverkere udlejede Rum. Dog var dette viſt- nok et ſjeldent Tilfælde, at en norſk Kjøbmand i Bergen ejede det Sted, hvor han drev ſin Handel Efterſom Vinterſiddernes Tal voxede, maa Bergens ſelvftændige Handel paa de nordtydſke Stæder være aftaget i ſamme Forhold. Dens Kjøbmænd havde der ikke ſaadanne Forbindelſer, ſom deres Konkurrenter, og fremfor alt ſavnede de det Sammenhold, ſom ud- mærkede disſe og gav dem deres væſentligſte Styrke. Overalt, hvor i Middelalderen de tydſke Kjøbmænd optraadte udenfor ſit Fædreland, viſte de praktifk, at de havde forſtaaet, hvilken Magt der laa i Enighed, og det var netop denne deres Sammenſlutning i Udlandet, der blev Spiren til og Forbil1edet for det berømte Hanfeforbund. Skjønt’der ikke er levnet udtrykkelige Vidnesbyrd derom, kan man dog ikke antage, at de i Bergen ſkulde være op- traadt paa anden Maade, end i London, Visby og andre Steder, og ſelv om det førſt ſenere lykkedes dem at organiſere ſig i en faſt afſluttet og offentlig anerkjendt Korporation, kan der ikke vel være Tvivl om, at de ſig imellem lige fra den førſte Tid, de optraadte i Norge, have betragtet hverandre, ſom forenede gjennem det fuld- ſiændigſte Fællesſkab i Jnteresſer, og at de have handlet i Overens- ſtemmelſe dermed. Paa denne Maade fik de en afgjørende Over- vægt over de norſke Kjøbmænd, ſom iTidens Løb ſtedſe blev mere følelig. Kyſtfarten fra Bergen maa allerede tidlig have været meget betydelig, ſaavidt det kan ſluttes fra de faa og forholdsvis magre Efterretninger, ſom derom findes i de gamle Kilden Tildels ſynes denne Fart at være dreven af de norſke Skibe, ſom kom fra Ud- landet, og hvis de ikke fik afſat ſine Varer i Bergen, fortſatte ſin Fart nordover til Nidaros, for der at udbyde dem paa ny. Dette har ſaaledes viſtnok været Tilfældet i 1161, da Erling Skakke ned- lagde Forbud mod, at de Skibe, ſom da laa i Bergen, ſejlede til Nidaros I 1184 omtales der ligeledes Fragtemænd, ſom kom fra Bergen og formodentlig ſkulde til Agder eller Viken; af dem fik Magnus Erlingsſøn, da han i dette Aar foretog ſit ſidſte Tog mod Sverre, Efterretninger om ſin Fiende, da han i Dagene fra den 8de til lode Juni laa i Karmſund. Sandſynligvis have de ſamt- lige været Nordmænd. De Varer, ſom disſe .ktyſtfarere bragte til Bergen, have, forſaavidt de ikke kom fra Udlandet, naturligvis været Produkter fra de Egne, hvor de hørte hjemme, eller ſom de beſøste,