Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


139 Fremmede, ophidſede til Raſeri af Vinen (t’m“ore viuj eommotj) gribe til Vaaben, ſtimle ſammen og begaa Forbrydelſer, og man ſørget ikke for at afholde de forbryderſke Hænder fra at udgyde uſkyldige-S Blod. Derfor vil man i disſe Egne finde flere fordøm- melſesværdige Gjetninger end noget andet Sted paa Iorden, og ſelv om man rejſer til Hedningerne, vil man ikke træffe paa lignende. Da nogle af de Danſkes Selſkab ogſaa deltoge i denne Tøjlesløs- hed, kom de, idet de begave ſig til de natlige Drikkelag og derved tabte Sans og Samling, i Trætte med Nordmændene, indtil næſten den hele By løb ſammen til Vaaben. – – – Saafremt ikke de førſte Mænds Klogſkab, da disſe fra begge Sider ilede til, havde ſtanſet Tviſten, vilde Dmkkenſkaben og det dermed følgende Raſeri have fremkaldt Mandefald.“ Derpaa fortælles, hvorledes Sagen ti1ſidſt ordnedes ved en Voldgiftskjendelſe, efter hvilken de Danſke, ſom væſentlig havde foranlediget Opløbet ved den fornærmelige Maade, hvorpaa de behandlede en fornem Kvinde, maatte betale en Bod. – – Af de Varer, ſom efter denne Beretning i Mængde fandtes i Bergen, var Tørſiſken fra de ældſte Tider af Bergens væſentligſte Udførſelsartikel, ſom bragtes derhen fra Fiſkeridiſtrikterne, deriblandt førſt og fremſt Lofoten og Nordlands Kyſter, med hvilke Bergen lige fra ſit Anlæg af maa have ſtaaet i Forbindelſe, og ſom der havde ſin Udførſelshavn.1) Den hele Beſtkyfts og Nordkyſt-s Fifkeprodukter opſamledesi denne Stad, for derfra at ſpredes omkring til alle de Lande, ſom tiltrængte ſaadanne, og fra Bergen har derfor den norſke Tørfiſk fundet Vej til Oſterſølandene, til Tydſkland og til England. Derfra er den maaſke igjen ført ad den ſtore Handelsvej opad Rhinen og nedover Donau til det fjærneſte Øſten, hvorhen den kan have fundet Vejen med de ſlanderſke Kjøbmænd, ſom allerede i Begyndelſen af det tolvte Aarhundrede havde dannet et eget Handelsſamfund (Hanſa) i London, og i Be- gyndelſen af det trettende havde ſlaaet ſig ned i Wien og der grundet et Faktori, hvorfra de udſtrakte ſin Handel lige til Sieben- bürgen.2) Uagtet de iſær handlede med ſit eget Lands Produkter, fine Tøjer og Uldvarer, er det dog ikke uſandſynligt, at de have ført med ſig norſk Fiſk til de –ſamme Egne, ligeſom det vel er rime- ligt, at de Klædesvarer, ſom over England kom til Bergen, for en Del vare tilvirkede ide flanderſke Væverier. !) Det fortjener i denne Henſeende at mærkes, at den nordlandſle Høvding, Paal Vaagaſialm havde ſin Gaard i Bergen. Se S. 112. 2) Karl Weiſs, Geſchichte der Stadt Wien, I, S. 178 flg.