Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


134 ſtaben om Jndredningen af de gamle bergenſte Gaarde,t) kun nævnes en 8Ct8t0f8, men ingen 8lkytnivg88tvt’e.. Grunden hertil kan dog maaſke ſøges deri, at i de Gaarde, hvori der kun var en af det førſte Slags Stuer, har denne tillige været benyttet ſom Skyt- ningsſtue, eller ogſaa, at flere mindre Gaarde have været ſælles om en Skytningsftue. Nu er der, ſom bekjendt, kun bevaret en eneſte Skytningsſtue, nemlig den i Dramshuſen. I Diplomer fra andre Byer, ſom Oslo og Tunsberg forekommer begge Udtryk, baade 8etStot’a og 8Ikytlljll88St,0fä, temmelig ſtadig. Begge disſe Stuer havde Røgovne og maa derfor, naar Gaardene Huſe vare paa to Stokverk, have ligget i den øvre af disſe. Til Setſtuen kom man op ved en, viſtnok paa den ydre Side af Huſet anbragt Trappe (rib), der førte op til en hlemInr, formodentlig en lukket Svalgang. En ſaadan IlISll1llu’ omtales ogſaa ved flere af Gaardens øvrige Bygninger, og der, ſom det ſynes, med den ſamme Betydning, ſom dette Ord den Dag idag har i det veſtenfjeldſke Norge Under Setſtuen var der gjerne Pakrum (lopt,) hvilket Ord ligeſaa meget brugtes om Underrum ſom om Overrum.2) Foruden den ſtore Setſtue nævnes der ogſaa flere andre „Stuer“, der for- modentlig nærmeſt have været Beboernes Soverum. Derimod fore- kommer, ſaavidt vides, aldrig Ordet 1c1etj om ſaadanne mindre Rum i de gamle bergenſke Gaarde, uagtet det i den nyere Tid har været det almindelig brugelige, og ſkjønt det ofte bruges i Diplomerne, hvor der tales om Gaarde paa Landet og i Oslo.’) Ned imod Søen laa de egentlige Oplagshuſe, de ſaakaldte 8„jovarhü8 eller 8„jovarlopt, der, ſom det bl. a. kan ſees af et Diplom fra 1329, kunde have flere Etager“) og viſtnok tildels have været forenede med Beboelſesrum. Den øvre Gtage var da bygget ud- over Bryggen med en Svalgang. Den nedre, der kaldtes 8javar- blIOj1’, har maaſke været anvendt til Handelslokaler.8) J Forbindelſe med disſe Pakhuſe har maaſke ſtaaet den 1opt8tot’e, ſom undertiden omtales Mellem Søbuſene var den mod Bryggen vendende Port (garbsb1jv), der viſtnok ſom ofteſt var overbygget.s) Paa den Side, der vendte ud mod Gaden, var der indrettet

“) 1)iI)l. Norv. I1, No. 223. ’) Smlgn. f. Ex. 1)ip1. Nor-v. VI, No. 283: 1oI)tjt Ivar rn1dir. “ “) Ivft. dog Formen 1.o1ta1et1’ i et plattydſk Diplom af 1524 fra 8zergen. 1)ip1. Nor-v. VI, No. 692. “) 1)ip1. Norv. II, No. 169. “) l)jI)1. Nor-v. 11, No. Ms- “) l)ipI. Nor-v. I, No. 276.