Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/129

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


o 117 en Orm Ogmundsſøn i Kappen. Senere hen blev den overdraget Blaſii Præbende i Kriſtkirken.!) “ 17. Lepp en (I.eI)prin), der rimeligvis har ſit Navn efter den bekjendte Lodin Lepp, ſom levede paa Haakon Haakonsfons og Magnus Lagabøters Tid, forekommer for førſte Gang i 1296 fam- men med Svendsgaarden og Bratten, ſom Bolig for de da ban- ſatte tydſke Vinterſiddere.2) 18. Bratten (Brattrinn), der paa ſamme Maade maa have ſit Navn efter Lendermanden Halvard Bratte, d.er levede under Haakon Haakonsſøns Regjering, forekommer ogſaa førſt i 1296, da der nævnes en I1orvradr (l(uam“að) i BrattinuIn. I et Diplom fra 1403 ſiges, at Bratten da for en Del tilhørte Gudrun Sigurds- datter, der var gift med Arnbjørn Gudlejksſøn i Huſavik. I 15o4 bleve en Del Grundei denne Gaard, deriblandt nogle ovenfor Skytningsſtuen, ſkjænkede til et Alter i Korslirken.“) 19. Dramshuſ en (l)ramsuði11, I)ra1nsgardr), der maa have faaet Navn af noget Uſædvanligt (drarnb) ved Gaardens Bord- klædning (8ud), nævnes f-tſt i 1341 og ſenere hen i 1389.“) 20. Finnegaard en (Fjou8nrdr), har maaſke faaet ſit Navn paa Grund af en eller anden Forbindelſe mellem dens ældre Ejere og Gaarden Finnen paa Boſs, men neppe – ſom det ogſaa har været formodet – efter den paa et Par Steder i Sverres Saga forekommende „Finn Formand“. Gaarden forekommer i 140Z, ſom tilhørende den ovenfor nævnte Gudrun Sigurdsdatter.““) Med Finnegaarden ender nu denne lange Række af gamle Gaarde, ſom derimod tidligere fortſattes meget længere ind over, langs med Stranden frem imod Baagsbunden. Den førſte af disſe, nu forſvundne Gaarde indenfor Fiunegaarden var 21. B rødregaarden (B1–ædrogeror), ſom førſte Gang nævnes Aar 1281 og atter i 1337 ved et Skifte mellem Ingebjsrg, Paals 2) Cod. c1iI)l. Munlca1jv. S. 148. I)jI)1. Nor-v. I1, No. 97. N. Nicolav- ſen, Norſke Magazin, I, 382 flg. “) l)jp1. Nor-v. I, 122 og 1I1, No. 37. I Leppen boedet1309 „Cjservein“ og „.Ion c1rotnjng.““ s)1)jpl.No:–v. I, No. 122 og 590; I1I, No. 37. N. Nirolayſen, Norſke Magaſin, Il, 568 og det der anforte Sted af Frimanns Stiftelſer og Gavebreve 1, 237–239. “) 1)iI)1. Nor-v. I, No. 276; ll, No. 513. “) 1)iI)1. Norv-. I, No 590. P. C. Munch ſiger i ſin Norges Beſkri- velſe i Middelalderen, S. 39, at Finnegaarden laa ved Auta-Ak menningeu, uagtet den adſkiltes fra denne ved hele tre Caarde.