Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/128

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


116 Gang i 1309, da der i denne Gaard boede to Tydſker-e, Godik og ,Jon, og i 13l1, da der boede en Mand ved Navn Arne.!) 11. Ej n ar s g a a r d e n (Is3innr88ardr), i ſenere Tider urigtig benævnt „Enhornsgaarben“, forekommer førſte Gang i 1304, da der nævnes „.Io11 notorins i Hius1’s8ul’Oi“, og atter i 1304, da det ved en Vidneforklaring oplyſtes, at for femti Aar tilbage havde den tydſke Kjøbmand Herman Skult boet der, og at der ſamtidig i Gaarden havde boet en Mand, ſom hed Arne Brynildsſøn. Gaarden har ſaaledes ganſke ſikkert faaet ſit Navn før 1260. J 1311 boede der en Mand ved Navn Ion.t) 12. So end s gaarden (8vein8gardr) omtales for førſte Gang i 1296, da deriet Diplom forekommer en „Bydgeir i 8veins- For-di““, og atter i 1309, da der ogſaa omtales tre andre Tydſkere, Albrict digti, Æfrard og I–Iærbotb, ſom boede i denne Gaarb.“) 13. I ako b s fj o rb (.I1itJørbr eller ÁtIøror) i Peterskirkens Sogn nævnes førſt i 1309 og kom ſenere, i Aarene 1399–1425, i Munkelivs Beſiddelſe. „Stenljelderen“ i denne Gaard nævnes i 1425, Skytningsſtuen i 1420 og 1425.“) 14. Belgaard en (Bel1ogo1–br) forekommer førſti 1312, da Halvdelen af Gaarden blev ſolgt for nittt gamle Mark. J 1317 nævnes en Sæbjørn Erlendsſøn Bonde, ſom boede i denne Gaard.8) 1o. Holmedalen (HoImadolr), hvis Navn formodentlig ſkriver ſig fra en Forbindelſe mellem dens Ejere og Gaarden Holmedal i Søndhordland, forekommer førſte Gang i 1309, da der boede to Tydſker-e, Hoein2i og Goeiraor og atter i 1314, da der nævnes en I)orleit’r i HOIl11u(IäIiuulll. Denne omtales ogſaa i en Netterbod af 1316.3) 16. K ap p en (lcappinn) forekommer førſte Gang i l309, da der boede en Tydſker ved Navn I–1øein2i, og atteri 1330, da der nævnes !) 1)ip1. Norv-. lI, No. 97. J 1340 nævnes en Thora Steinsdatieri Bredsgaarden. Sammeſteds V, No. 142. N. Nieolavſen, Norſke Magaſin, I, 565. ’)1)jpl. Nor-v. I, No. 101 og 122. Norſke Magaſin, l, 565. s) 1)iI)1. Nor-v. I, No. 122, ll, No. 97 og Ill. No. 37. “) 1)ipl. Nor-v. No. 97. (I 1309 boede der en Tydſker, Gotſchalk og hans Broder.) Codex diplom. Muul:o.ljv. S. 27–3l. “) l)iI)l. Nor-v. I, No. 134 og 150. Gaarden omtales ogſaa i 1315 og 1347. Smſtds. I, No. 146, lV, No. 316 og VI, No. 187. “)Coc1o: dipl. Muul:aliv. S. 142. P. A. Munch, Det norſke Folks Hiſtoria lI, 25. 1)ipl. Nor-v. Il, No. 97. Smſids. lV, No. 208: þoririH.1383. 1570, 1)ip1. Nor-v. v1, No. 8o5. Norges gamle Love, ll1, S. 122.