Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F– lod bygnins, –ſom benyttedes til at lægge Øl og-andet udi for de F–olk, ſom bo til Gaden.“ Denne blevi 1770–1774 indbvgget i en da opført Saard, ſom ſenere blev Arbeſdsanſialt og med denne bort- t.aget i 1863. Saaledes ere alle Spor af denne Kirke nu forſvundne, hvorimod dens Navn fremdeles er bevaret i Allehelgensgade. St Katharinas Hoſpital blev endnu i 1570 brugt efter ſin oprin- delige Beſtemmelſe og da beſtemt af en norſk For-ſiander, men gik ſenere, uviſt paa hvad Maade, over i det tyſke Krntots Hereder og blev dets Fettighus. S–om ſaadant benyttedes Hoſpitalet indtil dets Bygning i 178.l blev overdraget til Byen, ſom der indrettede et Lvkale for den i 1771 oprettede Friſkole.1) Ved St Katharinahvfpitalets Overgang til et Fattighu.s i nys ere ſandſynligvis de dermrrende Soedalſty overfly.ttede til en ny Stiftelſe for ſaadanne, der ſamtidig er bleven oprettet men om hvilken der førſt to hundrede Aar ſenere haves Efterretningen nemlig det endnu beſtaaeOe St Iørgens Hoſpitel, ſom dog førſt nevnes i 1475, og hvormed den St Isrgens Kirke har været ſer-t, der omtales i de For-tegnelfer over Bergens .ikirker, der ere nedſkreven i det 16de Aarhundreds men ellers ikke nevnes i de 1niddelalderſke Kilder 2) . De her opregnede Kirker vare alle beliggende i den egentlig bebyggede Del af Byen paa Vaagen.s øſtlige Side eller ved dens ſydlige Gnde; desuden laa der endnu paa ſamme Side et Par Kirken hvis Beliggenhed dog ikke lader ſig paaviſe med fuldſt-endig Nøjagtighed Den ene af disſe er den i 1206 omtalte Laurentii Kirke (l,otm1t-e hin-lsje), ſom maa have ligget noget nordenfor M–trialirlen8). Den anden var Peterskirken . (k’etrski1“l:ja.) Denne, hvis Kirkegaard omtales i 1181, og ſom brændte i 1248, maa have ligget ved den lange Gade, noget i Syd for Maria- “) Fl. Nicolayſen, Norſke Fornlevninger, S. 439 flg. med de der paaberaabte Steder, ſamt Norſke Magaſin, ll, 522 flg. og 610. Katherinekirken ncevnes i I4V5. l)ip1. Nor-v. Vll, No. 4S0. I I34S er er et Brev:dſicdt i sVsfust0kllII11j slIsCll at eet-otokssni i s-Sko hoilsCrs Hr-kjn sFil’–sI– Sutftds. IV, No. 336. . 2) Norſke Magaſin, I, R og 118. Den ſammeſteds omtalte til St Gertrnd viede Trcekirke forekommer heller ikke i middelalderſke Kilden lige ſaa lidt ſom den af Sagen og Foſs (Bergens Leſkrivelſe, S. 42) omtalte 3akobs kkirke, der ſkulde have liggeti Rcrheden aſ Ravn- kroen, men viſtnok er aldeles uhiſtoriſk. Den Lllbanuskirke, fem ſkal have ligget ved Laget-huſet paa ſVvregaden (N– Mag. I, 535) —onrtales heller ikke i middelalderſke Kilden “) Ikonnngassgnr, S. 321.: