Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“ 103 efter denne Odelteggelſe neppe mere ſatte i- fnldftrendig brugbar Stand, da Kloſterets egne Midler ogſaa maa være blevne haardt tnedtagne ved de Ulykken ſom havde rammer Bergen Maaſke var det endog forinden Reformationen bleven forladt af ſine Beboere; det blev i 1536 overladt til Biſpegaard, hvad det ſiden var i en meget lang Række af Aar Ved ſamme Lejlighed blev ogſaa Olafs- kirken i den nedbrndte Kriſtlirkes Sted beſtemt til at være Stiftets Domkirke. Skjønt Olafskloſteret maaſke var det vigtigſte af Franciskaner- ordenens norſke Kloſtre, forekommer dets Navn dog kun forholdsvis ſjelden-i Kilderne I den ſenere Del af Middelalderen ſynes dets Konvent at have talt mange Tydſkere i ſin Midte, og maaſke tyder ogſaa den Omſtcendighed, at Bitalinerne i 1393 valgte denne Kirke til deri at begrave en af ſine under Byens Plyndring faldne Høvd- ingen paa, at der allerede da har beſtaaet en Forbindelſe mellem Olafskloſteret og Tydſkland Af den oprindelige Kirke er nu efter de mange Ombygninger, ſom den- har nndergaaet, og hvoraf den efter Branden i 1702 var den meſt gjennem-gridende, egentlig kun Koret, Sakriſtiet (Skrnd- huſet,der førſte Gang nævnes i et Diplom fra 1309), og den nedre Del af Taarnet levnet, medens Reſten er nyt opført efter 1702, dog med Bibehold af den Særegenhed ved den gamle Kirke, at denne var delt i to ved Piller med mellemliggende ſpidſe Buer adſkilte Skib, hvoraf det ſydlige var det laveſte. Disſe Piller, hvoraf der oprindelig var ſex, bleve nedtagne efter 1702 og da erſtattede ved tre, med ſtørre Buer imellem.1) Omtrent ſamtidig med Olafskirkens og dens Kloſters Opførelſe havde Bergen ogſaa faaet to velgjørende Stiftelſen Den ene af disſe var den af Haakon Haakonsſøn opførte.Katharinakirke (Icettjne.r1cirl(ja) med tilhørende .5oſpital, ſom af ham fik Plads ved Sandbrven, ſøndenfor Holmen og blev rigt ndſtyret med Jordegods Noget nærmere vides ikke om dette Anlceg, ligeſaa lidet, ſom om Grunden til, at det blot faa Aar efter denne Konges Død blev for- ladt og atter 1266 grundet paa et nyt Sted, der, hvor mtFrifkolen ligger. Kirken blev under Haakon den Femte et af de fjorten konge- lige Kapeller, ligeſom den anden med et Hoſpital forbundne Kirke i Bergen, Allehelgenskirken (al1rs deiIagra lrirI:.ja„2) Denne, !) Langes .ſkloſterhiſtorie (2. U,dg.) C. 339 flg. N. Rieolayſen, Norſke Fornlevninger,s.4.36ſlg. og Norſke Stiftelſer, 111, 572 med de der paaberaabte Guden I)ipl. Nor-v. VII, Kr. Es- 2) Kaldes ogſaa blot halgona l:jrl:,ja. I)iI)l. Nor-v. I1, No.581. Det ſiges