Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


de og .5alvardslirlens Almenning laa igjen i Syd for Nilolasllrlens Al-menning, den førſte paa den ſydlige Side af den nuværende Betrlids-Almenning“) og den anden mellem den ſidſtncevnte og den nuværende Korskirke-Almenning. Indenſor’ denne laa den ſaakaldte Vaagsbnnd, Byens ſydligſte Del omkring Mrs’tirken og den nu- værende Dvmkirke. – “ “ “ I Strøget mellem Marialit-len og Vaagsdn“nden laa der ilte faa ſaa offentlige Bygninger, dog fornemlig Kirker Ved Brejde- Almenningen laa Stadens almindelige Stevneſ“tne (8tet“vnstota)I der ſvarede til, hvad man ſenere hen kaldte Naadhns eller Rach- ſtne. Det har været formodet, at denne Bygning var denEſamme,’ ſom den i Byloven omtalte Marias Gildeflaale,2) hvor Lag-“ thinget ſkulde holdes „paa det rette Thingſted.“ Dette er dog ikke ſikkert I Løbet af det ſjortende og femtende Aarhundrede omtales Stevneftnen paa Brejde-Almenningen temmelig “oftL, ’førſte Gang 1315, da den kaldes „Stenſtuen“ (stæm8tofa ?) paa Breſde-Almen-„ ningen, ſenere,i 1332, 1382, 1421 og I42d. 1463 forek-mater for førſte Gang Bouccmic1fco,Roadftuc, der ſiden er –den almindelige “vg l-l. a. forekommer 1539 og 1540. Den ſid-fte’Gang, denne Bygning vides at have været i Brug, et i 1Z58; kort-Tid“eſter fik Raad- ftnen et nyt Lokale, det ſamme, ſom den ſiden beſtandig har“’havVt.!xl Det var paa den gamle Naadftne ved “Bteſde-Almenningen; “at Kriſtian II for førſte Gang gjorde Bekjendtſkab med Dyvele.– Paa Brejde-Almenningen holdtes, viſtnok fra meget gammel Tid –af; Byens Torv, indtil det flyttedes derfra omtrent I47h, og her laa ligeledes i den ſenere Middelalder Stadens Vinlf-Old e“r;k nedenfor Stevneſtnen. “) , s -

y

-1 s “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, l, 48. “„ “ 2) I et Diplom af 1480 (N. Nieolayſen, Norſke Magafin,’ “l, 575) om- tales „Vor Frues og St. Michaels Gildeſtaale,“ ſom da var opført paa ſamme Sted, hvor Preſtegaarden ved Mariakirlen tidligere havde ſtaaet. Jfr. fore-g. Side, Note 1. „ “ “ “ “) nip1. No-v. I, No. 218, 7o5, 1094 og 1095; II, No. 122, og“ „662;’ m, 86L, og V, No. 312. J 1555 bruges om en paa Naadhuſet foregaaet Retshandling kun det Udtryl, at den er foretaget paa Brejde-Almen- ningen. Smſtds. lV, No. 1135. Pans, For ordning er, S.,333. “)–R. Nicolayfen, Norſke Magaſin, l, “t7 og 57. I et Diplom fra 1380 ſiges, at det er udſtedt .j I3eim nedre n“in lrio.Ilo.rono1n „ſn an Hr-ejda o1mooiog1–ioom j Bokgh-i-i::. Oip1. No„. tl, No. 513. Dette er vift- nok den fat-ſte Gang, denne Binkjelder ncevnes. “I det femtende Flat- hundrede dlev den bor-tletet til de tydſke Kjøbmand paa Bryggen’.’ (!lnſ. Steder af N. Mag. l.), “ 7– N