Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/110

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


98 har ſandſynligvis ſtaaet iForbindelſe med denne Kirke !) Fra 1408 var den i de tydſke Kjøbmænds Beſiddelſe.2) Mariekirken laa ved Byens .dovedgade, der fra Sandbvoen ſtrakte ſig ſydover lige ned imod Baagsbunden, omtrent i ſamme Retning, ſom den nuværende Øvregade, der ogſaa minder om den gamle Godes Navn Gangen-ooti dit ekra eller blot 8trnzti), og Lille- Ovregaden. Mellem denne Gade og Søen ſtrakte ſig fra Holmen af og nedover langs Vaagen de egentlige Handelsgaarde der maa have havt en betydelig Dybde. Langs disſe løb en ſammenhæng- ende Rækle af Brygger, af hvilke en, der omtales i Slutningen af det tolvte Aarhundrede og da gik andet Navn af Fonolcsdryggjs, laa omtrent midt i Byen Disſe Gaarde vare kun paa ganſke faa Steder adſkilte ved Almenninger, et Navn, ſom allerede tidlig forekommer om Bergens ſtørre Tværgader, eller ved Vejter. Af disſe ſkulde ifølge de for Bergen gjældende Beſtemmelſer, ſom bleve givne i Slutningen af det trettende Aarhundrede – men formodentlig ere laante fra den ældre Lovgivning, – Almenningerne have en Bredde af otte og Bejterne af tre Alen, medens Gaden ſkulde være tolv Alen breds). Af ſaadanne Almenninger var der i alt følgende, hvis Navne opregnes i Bergens Bylov af 1276: Hnl1vardslrirlkju almensingr, ſydligſt, og dernæſt efter ſin Rællefølge nordover: Auta almen- ningr, (l1vis Navn maaſke kunde ſtaa iForbindelſe med den S. 48 omtalte Aute Preſt ?) 1tlikn1ti-slrirlt„ju almennjngr, Broida almen- ningr, Hiin o.lme1mingr og Mai-inlcirl:ju aln1e1min8r. Af disſe er den ſidſtes Beliggenhed let at beſtemnte, idet den paa det nærmeſte maa være den ſamme ſom den nuværende Dregs-Almenning, men dog kun har indtaget dennes ſydlige Del Da Nilalaskirken laa omtrent ved det ſenere ſaakaldte Smedeſmug, maa den efter denne Kirke benævnte Almenning ſaaledes have ligget omtrent paa ſamme Sted, ſom dette, der ogſaa nu efter Smedeſmugets Ud- videlſe har faaet det gamle Navn. Bue-Altnenningen har for-“ modentlig ligget ved Büagardr og Brejde-Almenningen, der efter Navnet at dømme ſynes at have været den anſeeligſte af alle det gamle Bergens Almenninger, noget ſydligere. Auta-Almenningen C

o - !) Norges gamle Love, II, 187 og Ill,25. Iſr.naſte Side,hvor Mot-ias - Gildefkaale omtalt-s. 2) N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, I, 567 flg. “) Norges gamle Love,1l, 243.