Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


at være høist mystisk. Naar man ikke har seet dem, forestiller man sig dem som hængende op paa Fjeldryggene, i det mindste henimod Snelinien; men dette gjælder ingenlunde om de egentlige Steig-Gletscher, der ligger saa dybt, at de yppigste Græsmarker kan ligge i en Afstand af en Snes Skridt fra Gletscherens Fod, der med et begynder med en Høide af et enetages Hus. Jeg gjorde min Schweizerreise til Fods og ganske alene. Min Reisekammerat Bendz skilte jeg mig fra i Zürich, hvorfra han først en 14 Dage senere i Forening med en Landsmand, Kaptein Tscherning, og en anden dansk Doktor skulde gjøre Turen gjennem Schweiz noget sydligere end jeg. Jeg havde kun et Reisekart og en Reiseplan af en Kaptein Bollmann i Zürich, til hvem jeg var adresseret, til Veiviser. I Zürich opholdt jeg mig i 3 Dage. Zürich er i politisk Betydning Hovedstaden i Schweiz, Sædet for de mægtigste og mest charakteristiske Faktioner, og derfor just for Øieblikket af en vis Interesse, fordi de stridende Partier, bragte i Harnisk ved Nabomagternes truende Stilling og alt længe æggede ved indbyrdes Had og indre Tvistigheder, ytrer sig med en Voldsomhed og en Radikalisme i Skrift, Ord og Gjerning, der synes at maatte ende med Opløsningen af det hele slet sammenføiede Aggregat. Jeg indtraf tilfældigvis i Zürich under en Skydefest, der forsamlede Folk i tusindvis fra alle Kantoner. De magnifike Tilberedelser, Triumfbuer, Pavilloner, med Emblemer af deres glimrende Historie, dannede kun en altfor skjærende Kontrast med deres nærværende Søndersplittelse, halvanarkiske Tilstand og Afhængighed af fremmede Magters Intriger. Intetsteds er Aristokrati og Republikanismus eller Sanskulotismus skarpere afprægede end i Schweiz, intetsteds Aristokratiet mere stødende i sin Form, fordi den nybagte Selvadling og efemere Overlegenhed, som et lidet Fortrin i Formue eller selv kun en heldigere Sukces i Udøvelsen af et Haandværk eller Fabrik giver i et Land, hvor intet er